PODIJELI
  • —- Pogledajte kompletan tok 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, IZ MINUTE U MINUTU – RADIO FERAL.


15:40 – ZAVRŠENA JE 32.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA 

15:40 – Prihvaćen je Program mjera Javnog preduzeća “Regionalna deponija” doo Zvornik za period 01.07.2020 — 01.07.2021.godine.

15:39 – Prihvaćena je Informacija o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija akademske 2018/2019. godine 

15:38 – Prihvaćena je Informacija o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2019.godinu

15:37 – Prihvaćena je Informacija o provodenju Regulacionih planova na području općine Kalesija

15:36 – Prihvaćena je Informacija – Analiza zdravstvenog stanja stanovništva, organizacija zdravstvene zaštite i analiza apsentizma u općini Kalesija za 2019. godinu

15:34 – Usvojeni su Izvještaji o radu i poslovanju u 2019. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija: JP “Vodovod i kanaliazcija Kalesija” d.o.o. Kalesija I JP “Veterinarska stanica” d.o o. Kalesija

15:33 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Da li JP “Veterinarska stanica” Kalesija naplaćuje ukop uginulih životinja na stonom groblju? Dokle su došli radovi na zatvaranju stočnog groblja?

15:31 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Kakav je status poslovnog prostora u centru Kalesiji, u vlasništvu JP “Veterinarska stanica” Kalesija?

15:30 – Na dnevnom redu je razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju u 2019. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija: JP “Vodovod i kanaliazcija Kalesija” d.o.o. Kalesija i JP “Veterinarska stanica” d.o o. Kalesija 

  1. JP “Vodovod i kanaliazcija Kalesija” d.o.o. Kalesija,

JP “Veterinarska stanica” d.o o. Kalesija

15:29 – Nakon pauze, nastavljena je 32.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

13:58 – PAUZA 

13:57 – Usvojen je Plan jesenje sjetve za 2020. godinu i Izvještaj o procjeni šteta od poplava i klizišta na cijelom području Općine Kalesija od 19.06.2020. godine.

13:47 – Usvojena je i Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija 

13:28 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije:

  1. “Izazov” d.o.o. Kalesija
  2. “Sil Stick Industrielackierung” d.o.o. Kalesija
  3. Bukvar (Mehmed) Mevludin — Rainci Gornji
  4. Bukvar (Mehmed) Samir — Rainci Gornji
  5. Bukvar (Salko) Salkan — Rainci Gornji
  6. Eminić Ajka — Miljanovci
  7. Hasanović (Ismet) Edis — Petrovice Gornje
  8. Kadić (Salko) Edin — Tojšići

13:18 – Usvojena je i Odluka o načinu organizovanja i korištenja taksi stajališta na području općine Kalesija

13:15 – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “Tojšići” Kalesija

13:14 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “Memići” Kalesija

13:12 – Bez rasprave je usvojena i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje, Ćeteništa” Kalesija.

13:11 – Usvojena je Odluka o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.

13:06 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu 

13:03 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Budžet je uravnotežen i ja stojim iza toga. Revizija je utvrdila da je bilo grešaka u knjiženjima. Nadam se da ćemo trošiti onoliko koliko budemo imali. Budžet nije u deficitu i borit ćemo se da plaćamo po prioritetima. Ostvarenje po osnovi PDV-a u prvih šest mjeseci je negdje u iznosu oko 89 % od planiranih sredstava. 

12:59 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Uobičajna praksa ranije je bila da se prilikom kreiranja budžeta organizuje okrugli stol, gdje su sve stranke imale mogućnost predlaganja.  OK Bosna treba podršku, slažem se, ali ne možemo podržavati samo jedan klub zato što je predsjednik kluba član vladajuće stranke. ŽOK Polo je više puta bio šampion BiH i nikada nije imao ovakvu podršku općine. Vodovod Muratovići, novac je izgrađen sredstvima organizacije World vision. Vodovod je trebalo završiti 2014.godine. Stanovništvo u Muratovićima nije dobrog finansijskog stanja i poenta borbe za Muratoviće je bila da ti ljudi dobiju besplatan priključak za vodu. Ovaj budžet nije razvojni i sve se svodi na sitne projekte. Ovo nas vodi u sunovrat. Neću dozvoliti da me neko laže. Dolazi do ekonomskog pada. Ponavljam da budžet od 13,5 miliona je preobiman i nećemo na izvršenju imati 8 miliona.    

12:50 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) ponosan sam da u doba pandemije imamo povećanje budžeta i sada smo premašili cifru od 13 miliona. Bolja analiza prethodnih godina govori da je naš budžet oko 8 ili nešto manje od 9 miliona KM. Ovaj sastav vijeća i načelnik su zatekli dobar suficit i kada sve skupa saberemo i oduzmemo mi smo u deficitu. Rangiranje općine Kalesija najbolje govore koliko su prethodni budžeti bili razvojni, od 2013 do 2018. godine mi smo nazadovali za 50 mjesta. Pada u vodu priča da nemamo pomoći sa viših nivoa vlasti. Ima stvari koje se nama pokušavaju podmetnuti, zar prijedlog rebalansa nismo mogli voditi u redovnoj proceduri. Molim vas da nepotrebne stvari sklonimo iz budžeta i planiramo za korisnije stvari. 

12:41 – Galib Softić (SDP) – Čestitam OK Bosna Kalesija na ulasku u Premijer ligu i njima novac treba za takmičenje. Vodovod Muratović vjerovatno ranije nije dobro urađen i potrebna su dodatna sredstva. Izgradnja puta u naselju Hajdukalići spaja Prnjavor i Kalesija centar. Svake obilne padavine prave probleme lokalnom stanovništvu. 

12:38 – Senad Šmigalović (SDP) – U kreiranju budžeta Klub SDP-a je dobio manje učešće, a to je zacjevljivanje kanala u Tojšićima i izgradnja sportskog igrališta u Mešanovićima. Podržavamo želju građana za asfaltiranjem puteva, ali me zanima koje su nove dionice koje su kandidovane za asfaltiranje.  

12:35 – Mensur Hukić (NLSDŽ) – OK Bosna je dobio 30 hiljada KM za ulazak u „Premijer“ ligu BiH. Ni to ni nisu dovoljna sredstva, jer će morati tražiti d odatna sredstva od sponzora. Povećana su sredstva za asfaltiranje lokalnih puteva. To je volja građana, koji izdvajaju novac i uz pomoć općine realizuju. Izgradnja trotoara od Rainaca Gornjih do Rainaca Donjih, izgradit će se novi sportski poligoni, povećana su sredstva za vodovod u Muratovićima, Gradska dvorana povećanje za 110 hiljada KM. U ovom mandatu smo ozbiljno krenuli u rješavanje problema kanalizacione mreže. Naši lokalni putevi se ne održavaju i opravdana su sredstva za čišćenje kanala po MZ-a. Volio bih da uvedemo praksu da kako planiramo sredstva za zimsko održavaje lokalnih puteva tako i planiramo novac da svake godine čistimo i održavamo lokalne puteve i tokom ljetnih mjeseci. 

12:24 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Budžet, kao što je revizija utvrdila,  nije uravnotežen. Budžet je prenapuhan. U doba krize dolazimo do povećanja budžeta, a po meni naš realan budžet je negdje oko 8 miliona maraka. Planirano je obilježavanje Nove godine na otvorenom 20 hiljada KM, bez obzira na pandemiju i krizu koja je danas prisutna. Predlažem da OK Bosna Kalesija stavimo  na platni spisak općine Kalesija, koliko im novca dajemo. Nisam protiv OK Bosna ali očekujem da svi klubovi budu isto tretirani. Asfaltiranje lokalnih puteva povećano ali sumnjam da ćemo u ovom vremenu moći asfaltiranje svih puteva.Gradska dvorana sa 100 ulažemo još 110 hiljada KM. Ovo je samo kap u moru da bi se objekat stavio u namjenu. Niti jedan značajan projekat nije relizovan. Gdje je u protekle tri i ove godine potrošeno oko 35 miliona maraka. Za ova sredstva nije otvoren niti jedan kiosk.  

12:10 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika za budžet) – Obezbijeđena su nova sredstva za koja je potrebno odreditit namjenu. Budžet općine Kalesija je povećan za 885 hiljada KM. Rebalansirani budžet iznosit će 13,5 miliona KM. Povećanja u prihodima: transferi od FBiH povećani za 225 hiljada KM, od TK 272 hiljade KM više u odnosu na raniji budžet, transferi od MZ-a 45 hiljada KM koji se odnose na asfaltiranje po MZ-a, kapitalni primici veći 252 hiljade maraka (prodaja zemljišta).  

Rashodi: kapitalni transferi povećani za 415 hiljada KM. Transferi drugim nivoima vlasti 385 hiljada (adaptacija objekata po MZ-a, asfaltiranje lokalnih puteva, izgradnja trotoara Rainci Gornji – Rainci Donji, izgradnja sportskog poligona u Prnjavoru i izgradnja sportskog igrališta u Vukovijama Gornjim). Uvode se nove stavke –  kanalizacija u naseljenim mjestima Tubići i Mokrače, čišćenje kanla po MZ-a, uređenje korita Gribaje u Seljublju, uređenje koria rijeke Prele, izgradnja puta u naselju Hajdukalići u Prnjavoru… Gradska dvorana povećanje za 110 hiljada KM, izgradnja nove ulice u Kalesiji povećanje za 6 hiljada KM.  

11:55 – Na dnevnom redu je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu 

11:54 – Usvojena je Odluka o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za lokalne izbore 2020. godine 

11:54 – Nastavljena je 32.redovna sjednica vijeća

11:32 – PAUZA 

11:29 – Usvojena je Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu. 

11:19 – Prva tačka dnevnog reda je razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu 

11:19 – Nakon pauze, nastavljena je 32.redovna sjednica Općinskog vijeća 

10:54 – PAUZA

10:54 – Usvojen je dnevni red sa dopunama koje je predložio općinski načelnik, kao ovlašteni predlagač (9 dopuna). 

10:46 – Inicijativa Fadila Alića nije dobila podršku, s obzirom da je 6 vijećnika glasalo ZA, 4 protiv i 10 vijećnika je bilo suzdržano

Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Revizija je objavljena na 30 strana, gdje su navedene nepravilnosti u radu. Predlažen da se uključe nadležni organi. Tačka zaslužuje redovnu proceduru.Revizija se svodila na uzorke i obuhvaćena je samo poslovanje u 2019.godini. Po svakoj tačci, na kojoj se revizora očitovala, podnijet ću prijavu nadležnom Tužilaštvu. Zbog toga predlažem da se, po ovako kratkom postupku, ova tačka uvrsti u dnevni red, već da se ostavi za naredni period i razmatra u redovnoj proceduri. 

10:37 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Predložio sam dopunu dnevnog reda, koja se odnosi na reviziju poslovanja i nepravilnosti u poslovanju koje su ustanovili revozori, a na što su pažnju skrenuli i Centri civilnih inicijativa. Naša zakonska obaveza je da razmotrimo Izvještaj revizije poslovanja općine Kalesija u 2019.godini

10:32 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda. Pored predloženih 9 tačaka, predloženo je 10 dopuna, 9 od strane općinskog načelnika i jedna tačka na prijedlog vijećnika Fadila Alića. 

10:27 – Mujo Tosunbegović (sekretar Organa uprave) – u ime načelnika općine Kalesija – Zdravstveno stanje općinskog načelnika je mnogo bolje i očekujmemo da se uskoro priključi radu u općini Kalesija. Također, u ime načelnika upućujemo čestitke u povodu nastupajućeg kurban bajrama 

10:24 – Senad Šmigalović (SDP) – Kada će se nastaviti radovi na izmještanju korite rijeke Gribaja u MZ Tojšići. 

10:23 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Da li je predsjedavajući Enes Idrizović u sukobu interesa?

10:18 – Damir Husić (samostalni vijećnik) – Ko u ime Komisije za nepokretnosti  vrši procjene, s obzirom da je članovima komisije istekao? mandat. 

10:16 – Mensur Hukić (NLSDž) – Inicijative: Da se Gradskoj dvorani dodjeli naziv po rahmetli Erni Sinanović. Da se ispred područne ambulante u Raincima Gornjim postavi spomen ploča Ratne bolnice. 

10:12 – Sjednici prisustvuje 19 vijećnika, dok je odustno 8 vijećnika. 

10:09 -Vijećnici su na početku sjednice proučili fatihu rahmetli Salki Bukvareviću, ministru za boračka pitanja u Vladi FBiH, ali i svim osobama koje su preminule od posljedica Covid – 19. 

10:08 – Nakon intoniranja himne BiH, počela je 32.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija 

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija dr. Enes Idrizović sazvao je 32. sjednicu OV Kalesija koja će se održati danas sa početkom u 10 sati u prostorijama BKC “Alija Izetbegović” Kalesija. 

Na dnevnom redu se nalazi se devet tačaka. Vijećnici će, između ostalog, razmatrati Odluku o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu i Odluku o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za lokalne izbore 2020. godine. 

Općinski vijećnici još će razmatrati Plan jesenje sjetve za 2020. godinu i Izvještaji o radu i poslovanju u 2019. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija: JP “Vodovod i kanaliazcija Kalesija” d.o.o. Kalesija, JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija. 

Pred vijećnicima će se još naći Informacija – Analiza zdravstvenog stanja stanovništva, Informacija o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija, Informacija o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2019.godinu, Informacija o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija akademske 2018/2019. godine i Program mjera Javnog preduzeća “Regionalna deponija” doo Zvornik za period 01.07.2020 – 01.07.2021. godine.

(RadioFeral/ NKP.ba)

PODIJELI