PODIJELI

Na prvoj sjednici Glavnog odbora SDP BiH održanoj 26.10.2019. godine u Sarajevu, za člana Glavnog odbora SDP BiH izabran je Armin Karić iz Kalesije.

Armin Karić je ranije obnašao dužnost predsjednika Foruma mladih OO SDP Kalesija.
Od 2016.godine, dakle u aktuelnom mandatu, je vijećnik u Općinskom vijeću Kalesija.
Treba napomenuti da je najmlađi vijećnik u aktuelnom sazivu OV Kalesija.

(NKP.ba)

PODIJELI