Da li je voda u kalesijskim domaćinstvima (na česmi!) za piće!? Vijećnik...

Da li je voda u kalesijskim domaćinstvima (na česmi!) za piće!? Vijećnik tražio pisani i pismeni odgovor od JP Vodovod i kanalizacija

1098
0
SHARE

06.07.2022. je održana 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.
Vijećnik Admir Karić (NiP) je na ovoj sjednici postavio vijećnićko pitanje, za koje je tražio da na narednoj sjednici dobije “pisani i pismeni” odgovor – DA LI JE VODA KOJU KORISTE GRAĐANI KALESIJE, a koju na plaćuje JP Vodovod i kanalizacija, ZA PIĆE!?
Precizirano je da se pitanje odnosi na to da li je voda za piće u domoćinstvima “na česmi”, a ne na izvorištima, bazenima, fabrici za preradu vode i sl…

Podsjećamo da se dugo vremena u Kalesiji koristi termin “tehnički ispravna voda”,  a sve više građana se žali na kvalitet vode.

VIJEĆNIČKO PITANJE

Da li je voda koju naplaćuje JP Vodovod i kanalizacija Kalesija ZA PIĆE?
Pitanje se odnosi na – da li je voda za piće kod krajnjih korisnika (građana Kalesije) na česmama u kućama i stanovima, a ne na izvorištitima, fabrici Krušik, i drugim bazenima.
Pitanje upućujem JP Vodov i Kanalizacija Kalesija, a odgovor tražim u pisanoj i pismenoj formi.

OBRAZLOŽENJE

Godinama se u Kalesiji govori o “tehnički ispravnoj” vodi, vješto zaobilazeći termin VODA ZA PIĆE.
Vijećničko pitanje ne problematizira problem (ili pak “riješen problem”) vodosnadbjevanja kalesijskih naselja, jer već je postala prihvaćena informacija, agresivno plasirana, da je aktuelna vlast i rukovodstvo Vodovoda riješilo problem vodosnadbjevanja, zanemarivši činjenicu o manjem broju stanovnika, manjem broju stoke, velikom broju domaćinstava koja su iskopala bunareve, i niz drugih faktora…
Vijećničko pitanje je jasno i nedvosmisleno – da li je voda koju naplaćuje JP Vodovod i kanalizacija ZA PIĆE KADA SE ODVRNE ČESME U KUĆAMA?

Već godinama, a posebno u zadnje vrijeme, evidento je da voda koja dolazi u domaćinstva u svom sastavu ima razne dodatne supstance, različite boje, mirise itd…
Nekolicina građana je u proteklom periodu čisteći svoje, naprimjer, bojlera – na društvene mreže kačala slike naslaga koje je voda ostavila.
Nekolicina naših domaćinstava je kupila ili dobila razne vrste filtera koje koriste na svojim česmama i isti pokazuju razne naslage, u raznim bojama…

Znamo da se radi i o starim cijevima koje od izvorištan bazena i fabrike vode do naselja, i nekada je načelnik koji je došao na vlast 2016.godine javno pričao i problematizirao navedenu temu.
Da li su te cijevi zamjenjene na neki način a da to građani nisu mogli primjetiti?

Sve navedeno izaziva sumnju u ispravnost i kvalitet vode, te Vas volim da dobijemo jasan i nedvosmislen odgovor za građane Kalesije.

(NKP.ba)