Dug preuzet od entitetskih carinskih uprava 142,2 miliona KM

Dug preuzet od entitetskih carinskih uprava 142,2 miliona KM

133
0
SHARE

Uprava za indirektno oprezivanje BiH (UIOBiH) saopćila je danas da ukupan dug preuzet od entitetskih carinskih uprava iznosio 142,2 miliona KM. Dugovanja preuzeta od entitetskih carinskih uprava se odnose na period od 1996. do 2004. godine, a podrazumijevaju neizmirene dugove u postupcima koje su vodile Carinska uprava Federacije BiH i Republička uprava carina Republike Srpske.

novac-km

Radi se o dugovanjima koja su utvrđena rješenjima u upravnom postupku, kao i rješenjima u prekršajnom postupku kod kojih su propisani kratki rokovi za naplatu, pa su samim tim bili zastarili prije formiranja Uprave za indirektno oporezivanje.

Pojedina dugovanja su utvrđivana pravnim licima koja su davno prije formiranja UIO prestala da postoje, odnosno ista su deregistrovana kod nadležnih sudova, dio dugovanja koja se odnose na fizička lica nije bilo moguće naplatiti, jer je određeni broj dužnika u međuvremenu umro ili bio nedostupan, saopćeno je iz UIOBiH.

Nakon stupanja na snagu zakonske legislative koja je obavezala UIO da objavi imeni svih dužnika, a radi potpune transparentnosti u radu UIO, na zvaničnoj web stranici Uprave, nalaze se spiskovi svih dužnika, pravnih i fizičkih lica, koja nisu izmiraila svoje obaveze do kraja postojanja bivših entitetskih carinski uprava.

Iznos od 142,2 miliona KM odnosi se na 5.301 dužnika, od čega se 139 miliona KM odnosi na 1.788 pravnih lica a 3,2 miliona KM na 3.513 fizičkih lica.

Iznos od 1,7 miliona KM je naplaćen i to 1,5 miliona KM od pravnih lica i 0,2 miliona KM od fizičkih lica. Za iznos od 62,4 miliona KM proglašena je zastara, i to 60,7 miliona KM za pravna lica i 1,6 miliona KM za fizička lica. Iznos od 25,3 miliona KM je poništeno od čega 25,2 miliona KM za pravna lica a 0,1 miliona KM za fizička lica. Za 2,2 miliona KM postupak je obustavljen i to sve za pravna lica. Ponovni postupak pokrenut je za iznos duga od 19,1 miliona KM. Za dio istog je proglašena nesolventnost i nenaplativost.

Ukupan iznos duga za period 1996. – 2004. godine na nivou UIO BiH, zaključno sa 31.januara.2014. godine iznosi 31.877.719,33 KM, čija naplata je više nego neizvjesna jer dužnici više ne postoje odnosno, ne posluju niti imaju imovine.

(NKP.ba/ Fena)