PODIJELI

U Osnovnoj školi „Tojšići“ ovih dana realizira se poslednja faza projekta Prevencije vršnjačkog nasilja – vršnjačka edukacija, čiji je organizator World Vision u saradnji sa organizacijom „ XY“ iz Sarajeva. Projekat je podrazumijevao seriju edukativnih, zanimljivih i naučno utemeljenih aktivnosti čiji su nosioci bili sami učenici.

Inače, vršnjačka edukacija je pedagoška metodologija u radu u kojem djeca, mladi, odrasle osobe obučavaju i prenose stečeno znanje drugima iz svoje grupe ili sličnih starosnih, kulturoloških i socijalnih grupa, uključujući i one članove iz socijalno neprilagođenih socijalnih grupa. Pristup je baziran na mišljenju da će ljudi, naročito djeca, radije slušati i odgovarati na informacije koje im dolaze od njihovih vršnjaka.

Cilj projekta je školu učiniti mjestom u kojem se svi učenici obrazuju u pozitivnom, motivirajućem i sigurnom okruženju, te promocija pozitivnih oblika ponašanja adolecenata.
Program se temelji na usvajanju životnih vještina značajnih za mlade a edukacija je, osim sa učenicima, realizirana i s roditeljima i nastavnicima.

Vršnjački edukatori bili su učenici Ismail Buljubašić- VIII-1, Vahdet Kuralić- VIII-3 i Enis Avdibašić VIII-1. Oni su u proteklih gotovo godinu dana, u pratnji nastavnice bosanskoga jezika i književnosti Jakute Grcić, prošli program obuke za vršnjačke edukatore te u Osnovnoj školi „Tojšići“ realizirali tematska predavanja i radionice na časovima odjeljenske zajednice kojom prilikom je svako odjeljenje uspostavilo svoja interna pravila i napisalo svoju deklaraciju o prihvatljivim oblicima ponašanja.

World Vision, provodeći vršnjačku edukaciju u školama, želi ojačati djecu i mlade ljude da uzmu aktivnu ulogu, u ovom slučaju, u borbi protiv nasilja nad djecom.
Djeca i mladi ljudi su dobar izvor informacija, dinamični i kreativni, i što je najvažnije instinktivno znaju kako pristupiti ranjivim grupama djece bez predrasuda. Uz podršku zajednice, vršnjačke edukacije mogu biti vrlo moćan pokret u prevenciji, smanjenju i eliminaciji nasilja nad djecom.


(NKP.ba)

PODIJELI