Foto&Video/ Da li će se graditi LJILJAN visok 16 metara na Visu...

Foto&Video/ Da li će se graditi LJILJAN visok 16 metara na Visu kod Kalesije: Akciju pokrenule porodice šehida i kalesijski borci

1234
0
SHARE

Na 20.redovnoj sjednici OV Kalesija se našla tačka – “Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Zoning plana Turističke zone “Vis” u Kalesija.”
Radi se o prijedlogu dokumenta, koji je na samoj sjednici usvojen, a do realizacije istog je dug period. Naime, narednih 10 mjeseci bi trebala da se završi pripremna dokumentacija (plan), koji bi u formi Nacrta došao na Vijeće, a nakon usvajanja u toj formi ili sa određenim izmjenama – išao bi u Javnu raspravu, pa tek poslije iste bi ponovo došao pred kalesijske vijećnike.
Nakon usvajanja bi se krenulo u realizaciju, koja bi trajala ko zna koliko.
Iako treba biti optimističan, i očekivati to što prije, svjedoci smo koliko je proteklih godina uopšte započeto projekata, a i kada se započnu njihova realizacije je daleko od predviđenih tokova…

Prilikom rasprave o navedenoj tački dnevnog reda, vijećnik Admir Karić (NiP) je pozdravio plan, rekavši da će glasati za isto, ali je pokrenuo jednu veoma zanimljivu raspravu.
Naime, uz temu “zoning plana” je pomenuo veliki LJILJAN (16 m visine) koji bi se trebao graditi na Visu, za koji je ranije pribavljena Urbanistička saglanost od Općine, a tada je obećana i pomoć Općine za isti prijekat, za koji, do sada, sredstva ali i svu dokumentaciju prikupljaju porodice šehida i kalesijski borci iz zadnje agresije na našu Domovinu.
Karić je iznio zamjerku, ili pak zabrinutost, da se kroz ovaj dokument (zoning plan) želi zaobići ljiljan, i to je pokušao argumentovati, odnosno tražio je odgovore od nadležne općinske službe i općinskog načelnika.

  • Odgovori koji su bili na sjednici nisu bili baš uvjerljivi, pa je Karić na kraju konstatovao – kako je zanimljivo da se bilo sigurno pred Izbore da će se graditi ljiljan (op.a – Urbanistička saglanost izdata 2 dana prije Izbora 2022.), a sada se isto dovodi pod znak pitanja, te se kroz zoning plan tražiti mišljenje struke. Čak se predlaže i nova lokacija, jer, kako je rekao načelnik, možda na Vis (kao buduću turističku atrakciju) pripadnici drugih vjera ne bi dolazili zbog ljiljana?!
    Zanimljivo…

Vijećnik je u svom završnom referisanju na obraćanje pomoćnika načelnika i samog načelnika kazao da se ljiljan treba graditi, jer je već pod krovom institucije (Općine) kada se izdala Urbanistička saglasnost, te da budući zoning plan, kao i što sam dokument predviđa, prilikom izrade treba da razmotri kao da je ljiljan već pozicioniran na Visu, odnosno da se ostali sadržaji prilagode istom.

— Na kraju teksta pogledajte tekst/opis uz video sa sjednice, koji je postavio vijećnik Admir Karić, kao link sa videom kompletne sjednice OV, gdje se zabilježeno u kojem dijelu sjednice se govorilo po ovoj tački dnevnog reda (od 1.12.25 do 1.37.05), kako bi mogli eventualno pogledati i obraćanja pomoćnika načelnika i načelnika na istu temu.
Također, u prilogu je i nekoliko fotografija crteža planiranog ljiljana od 16m (fotografije sa kojima raspolažemo do ovog trenutka)  za koji je urađen projekat i prezentacijska maketa, kao video prezentacija makete.

****LINK (NEON TV) sa kompletnom sjednicom:
https://fb.watch/jJ3risCfTF/

1.12.25 – šef Službe, Zijad Kulanić (o tački d.r.)
– 1.15.30 – vijećnik Admir Karić, prva diskusija
– 1.23.00 – šef Službe, Zijad Kulanić
– 1.24.00 – načelnik Sead Džafić (prvo izlaganje/referisanje)-
– 1.29.00 – vijećnik Admir Karić (druga diskusija)
– 1.33.00 – načelnik Sead Džafić
– 1.35.00 – šef Službe, Zijad Kulanić
1.37.05 – KRAJ, nakon glasanja vijećnika.
—————————Tekst uz video zapis vijećnika Admir Karić…

Da li je, i kome, problem LJILJAN koji će se graditi (!) na vrhu Visa kod Kalesije: Općina izdala Urbanističku, ali sada bi da da za to riječ dadne struka, pa može i lijevo i desno, nešto prihvatljivo svima/njima, a može i nikako ako će neko hatoriti?!?

Na 20.redovnoj sjednici OV Kalesija se našla tačka – “Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Zoning plana Turističke zone “Vis” u Kalesija.”
NE, odmah da razočaram građane Kalesije, ne radi se o ostvarenju obećanja/bajki načelnika iz kampanje 2016.godine o ŽIČARI, BOB STAZI i drugim vragolijama na Visu kod Kalesije.
Radi se o planskom dokumentu, pred kojim je dug proces da KONAČNO dobijemo nešto što može privući turiste u Kalesiju,ili još bolje rečeno – zadržati i zadržavati same građane općine Kalesije u Kalesiji.

Međutim, zanimljiv je tajming kada se pred OV nudi ovakav dokument.
Naime, postavljam jasno pitanje, što sam obrazložio u dva kruga diskusije po ovoj tački dnevnog reda, a nisam dobio (jasne i precizne) odgovore – da li se isto radi kako bi se odgodila (privremeno ili trajno) izgradnja velikog LJILJANA na vrhu Visa!?

Podcrtao sam da eventualni budući “zoning plan”, a kasnije i eventualni turistički kompleks, ne smije zaobići već planirani Ljiljan, odnosno da se pomenuti plan/projekat prilagodi ljiljanu.

Podsjetio sam one koji obnašaju vlast, ali i općinske službe, da postoji dozvola za ljiljan, preciznije “Urbanistička saglasnot” izdata od strane Općine Kalesija.
Zanimljivo je da je isti dokument (rješenje/dozvola) izdato zadnji radni dan (29.09.2022) prije održavanja Izbora 2022.godine.
Barem, ako ništa, dozvolite da sumnjam u namjeru, odnosno da se radi o planu da se dodvori porodicama šehida i brojnih pripadnica boračke populacije samo dva dana pred Izbore.

Za razliku od prije nekoliko mjeseci, kada je izdato pomenuto Rješenje, u toku marta 2022.godine aktivisti koji su uključeni u akciju pripreme za izgradnju ljiljana (dokumentacija, prikupljanje novčanih sredstava..) su pozati u Općinu, te im se predočili “potencijalni” problemi oko izgradnje liljana na Visu, te se predlagala nova lokacija.
Zanimljivo, nema šta,,,

Od “SISGURNI SMO, IDE IZGRADNJA LJILJANA” (jer je izdato Rješenje od Službe po nalogu načelnika), do “VIDIĆEMO ŠTA STRUKA KAŽE”, ili “POKUŠAT ĆEMO UKLOPITI, DESNO ILI LIJEVO, ZAVISNO GDJE BUDE NEKI RESTORAN ILI MOTEL”, ili se načelnik pita “ŠTA AKO NEKO DRUGE VJERE NEĆE DA DOĐE NA VIS AKO IMA LJILJAN” , i dodaje “NAPRAVIĆEMO NEŠTO PRIHVATLJIVO SVIMA”.

Uzet ću sebi za pravo da kažem – ZABRINJAVAJUĆE, te da postavim pitanje ŠTA SE TO DESILO DA SMO REZERVISANI PO PITANJU LJILJANA?!

U svojim diskusijama sam podcrtao da nisam bio za rad mimo institucija, odnosno da se radi bez dozvola i slično, jer, pitao sam – Šta ako sutra dođe neko druge nacionalnosti ili vjere, i, naprimjer, zatraži da se pravi veliki krst na Visu?!
Ali, kada sam saznao da je isto POD KROVOM INSTITUCIJE (a Urbanistička saglanost je izdata od institucije!), onda maksimalna podrška za projekat…

Dadao sam da nema potrebe da se plašimo da li ćemo dobiti navodni dopis iz susjedne Općine Osmaci u kojoj, navodno, treba da se izrazi njihovo nezadovoljstvo po pitanju izgradnje ljiljana,
“Jesu li oni nas pitali kada su gradili veliki krst iznad naselja gdje stanuju Bošnjaci-muslimani”…

Veoma rezevisani stavovi načelnika, koji je za govornicom totalno neuvjerljivo pokušavao sakriti da postoji problem u vezi pomenute teme…

– U video prilogu gdje sam izrezao si spojio voja dva obraćanja, pogledajte komentar na navadenu i opisanu temu. Drugi dio diskusije je referisanje na obraćanje načelnika i šefa nadležjne službe, odnosno dodati komentar u vezi sa temom (ne)IZGRADNJA LJILJANA.

Evo i LINK kompletne sjednce, kako bi priča možda bila jasnija, a naravno kako bi vidili komentar i stav “druge strane”, ako uopšte možemo govoriti o stranama.. Nadam se da smo na navedenu temu svi na istoj strani!
LINK (NEON TV) sa kompletnom sjednicom:
https://fb.watch/jJ3risCfTF/
(kompletna tačka od 1.12.25 do 1.37.05)

1.12.25 – šef Službe, Zijad Kulanić (o tački d.r.)
– 1.15.30 – vijećnik Admir Karić, prva diskusija
– 1.23.00 – šef Službe, Zijad Kulanić
– 1.24.00 – načelnik Sead Džafić (prvo izlaganje/referisanje)-
– 1.29.00 – vijećnik Admir Karić (druga diskusija)
– 1.33.00 – načelnik Sead Džafić
– 1.35.00 – šef Službe, Zijad Kulanić
1.37.05 – KRAJ, nakon glasanja vijećnika.

(NKP.ba)