PODIJELI

Deponija nedaleko od centra Kalesije, pored brda Vis i u neposrednoj blizini rijeke Spreče, je dugi niz godina imala status “privremena”.

Nakon otvaranja Regionalne deponije “Crni vrh”, u kojoj je Općina Kalesija jedan od osnivača uz osam drugih Općina, “privremena” deponija je trebala izgubiti taj status.

Iako je trebala biti zatvorena, na deponiju između Visa i Spreče se i dalje dovozi smeće.

U prilog tome i foto i video zapis koji smo danas dobili od čitaoca portala NKP.BA, gdje se može viditi da se i dalje vrši spaljivanje otpadnih materijala na deponiji od strane osoba koje skupljaju željelo. Crni gusti dim je duže vremena bio iznad deponije, a ovaj prizor se mogao viditi i iz centra Kalesije, kao i iz drugih naselja.

Svakako da bi to bilo nemoguće da je odlaganje smeća onemogućeno na ovoj lokaciji.

Podsjećamo, još davno je pored ove deponije otvoreno “ekološko izletište”, koje nikada nije “dobilo priliku” da dobije svoje posjetioce upravo zbog dovoza smeća. Prije dvije godine u neposrednoj blizni deponije, uz rijeku Spreču, je otvoreno i igralište za djecu. Svakako da ovakvi prizori nisu pozivnica za roditelje da sa djecom dođu na ovu lokaciju…

Nadamo se da će nadležna općinska služba i komunalno preuzeće poduzeti mjere kako bi se situacija KONAČNO promjenila.

(NKP.ba)

PODIJELI