PODIJELI

Pratite Nezavisni Kalesijski Portal na Facebooku

Nelegalno izgrađeni objekti godinama su prisutni na našem području. Prema podacima Ministarstva prostornog uređenja TK do kraja prošle godine, na području kantona bespravno je izgrađeno više od 25 hiljada objekata. Zakon o prostornom uređenju i građenju jasno definiše da se gradnji ili bilo kakvoj izmjeni na objektima, nadogradnji i rekonstrukciji, ne može pristupiti bez prethodno pribavljenog odobrenja za građenje. Svi objekti koji se izgrade bez tog odobrenja smatraju se nelegalno izgrađenim objektima i sankcionisat će se prema odredbama tog Zakona.

”Znači, oni ne mogu da ostvare ni pravo po osnovu legalizacije, niti pravo legalnog postupka dobijanja urbanističke saglasnosti. Takvi objekti, uslijed nedostatka inspektora rada na terenu i slišno, građani i dalje prave nelegalne objekte, pa ćemo u tom smislu pokušati nešto da uradimo”, rekao je Mirsad Hadžiselimović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice u Vladi TK, prenosi RTV Slon.

U postupak legalizacije mogu ući samo objekti koji su izgrađeni do satelitskog snimanja TK, koje je bilo 2007. godine. Svi objekti koji su izgrađeni nakon toga spadaju pod Zakon o prostornom uređenju i građenju našeg kantona. Oni se ne mogu legalizovati, ne mogu se priključiti na infrastrukturnu mrežu i uknjižiti, i ne mogu kao takvi normalno funkcionisati. Problem predstavljaju objekti koji su izgrađeni na prostorima gdje je aktivno slijeganje tla i na terenima koji su podložni klizanju tla.

Hadžiselimović ističe da posebno takve objekte treba srušiti, a one koji nisu izgrađeni na rizičnim površinama, mogli bi biti legalizovani i neće biti uklonjeni.

Nelegalna gradnja posebno je izražena kod nas, jer su kazne za prekršioce male. Za fizičke osobe predviđene su u iznosu od 500 KM, dok se za pravna lica kreću od pet hiljada KM i više. Važno je istaći da je nelegalna gradnja i danas prisutna u općini Tuzla.

Investitori bi trebali prvo pribaviti odgovarajuću dokumentaciju i odobrenja za građenje, nakon čega će tek onda pristupiti izgradnji objekata, jer ne postoji varijanta legalizacije objekata koji se sad grade bez dozvole.

 

(NKP kalesijski.com)

PODIJELI