PODIJELI

Polazak hadžija s područja Muftijstva tuzlanskog, njih 276, planiran u dvije grupe i to:

  • Prva grupa (koja broji oko 130 hadžija i putuje avionom broj IV) bit će ispraćena iz džamije Kralj Abdulah u Tuzli, u petak 10. augusta u 1:00 sat (poslije ponoći).

Ova grupa hadžija, ispred džamije Kralj Abdulah, polazi u 1:30 sati.

  • Druga grupa (koja broji oko 140 hadžija i putuje avionom broj V) bit će ispraćena iz džamije Kralj Abdulah u Tuzli, u petak 10. augusta u 6:00 sati.

Ova grupa hadžija, ispred džamije Kralj Abdulah, polazi u 6:30 sati.

Prije ispraćaja hadžijama će biti proučena ikrar dova. Hadžije će autobusima biti prevezeni do džamije Kralj Fahd u Sarajevu, a onda dalje do Međunarodnog aerodroma Sarajevo, odakle je avionima planiran odlazak hadžija za Medinu (Kraljevina Saudijska Arabija).

Ispraćaju obje grupe hadžija prisustvovat će izaslanik Muftije tuzlanskog.

 

 

(NKP.ba)

PODIJELI