Iz minute u minutu/ Završena Vanredna sjednica OV Kalesija: Usvojena odluka o...

Iz minute u minutu/ Završena Vanredna sjednica OV Kalesija: Usvojena odluka o rebalansu budžeta

469
0
SHARE

12.10 – Rebalans budžeta je usvojen sa 17 glasova ZA i 4 UZDRŽANA.

11.20 – Pauz prije glasanja o Rebalansu budžeta

11:14 – Edin Majdančić (SDA) – Dolazim iz Vukovija i ovdje se stiče dojam kako vijećnici iz MZ Vukovije nisu uradili ništa u svojoj mjesnoj zajednici. Budžet ima pozitivnih, ali i negativnih stavki. Mislim da ima više pozitivnih stavki i podržat ću budžet.

11:07 – Mensur Hukić (samostalni vijećnik) – Jasno je da smo od viših nivoa dobili 1,4 miliona maraka, a milion smo dodali onako. Da li je napravljen presjek izvršenja za prvih osam mjeseci? Nisam protiv niti jedne mjesne zajednice, već sam za ravnomjeran razvoj općine. Nije sporno da smo dobili 1,4 miliona, a ostalo neće biti realizovano.

11:02 – Nedžad Bukvar (SDP) – Ponavljam da smo na Kolegiju pričali o rebalansu i kapitalnim ulaganjima. Da je ostalo ono o čemu smo pričali prošlo bi bez problema. Ovdje ste ubacili mnogo drugih stavki o kojoj nismo pričali na Kolegiju. Gdje ste pronašli 2,4 miliona maraka?

10:39 – Mujo Tosunbegović (sekretar Organa uprave) –  Načelnik je uputio zahtjev vijeću za održavanje vanredne sjednice. Kolegij je održao sjednicu i svi članovi Kolegija su podržali jednoglasno prijedlog rebalansa.  O ovim projektima sam govorio prije šest mjeseci. Kalesija je najbolje profitirala od svih općina ako se uzme u obzir broj stanovnika. Ambulanta Tojšići, dobili su od Vlade FBiH 160 hiljada. U toku je procedura radova druge faze. Ovih dana izvođač ulazi u posjed. Odbanište,  dobili smo od Vlade 270 hiljada KM, imamo potpisan sporazum. Zukići vodovod, raspisana javna nabavka bez 100 hiljada Vlade FBiH. Zukići klizište, 160 hiljada maraka od TK. Sanacija puta Zukići, dobili smo sredstva. Uređenje Gribaje dobili smo 150 hiljada. Ne radi se ni o kakvom napuhivanju. Čišćenje poljoprivrednog zemljišta u Memićima dobili smo sredstva iz Ministarstva poljoprivrede. Vlada RS želi pomoći povratnike u Jeginov Lug za uređenje puta. Obdanište ćemo početi graditi, a nastavit ćemo na proljeće. Cilj nam je da započnemo sa projektom. Imamo 1,3 miliona KM koje smo dobili od Vlade FBiH i TK-a.  Imamo još dodatnih sredstava tako da smo dobili oko 1,5 miliona maraka. Cijenimo da trebamo urediti ambulantu u Seljublju. Dajte da tim ljudima obezbijedimo bolje uslove. Kalesija Gornja je dobila sredstva za uređenje parking prostora kod džamije. Memići će dobiti moderno autobusko stajalište. Raspisano je 7 projekata od Tojšića, klizišta, do magistralnog čvorišta u Raincima. Dakle, radi se na sedam lokacija. Radi se na sanaciji klizišta u Mahmutovićima, kao i put Dubnica – Hrasno. Pozivam vas da podržite rebalans budžeta zbog svih građana.  

10:32 – Fetah Hujdur (PDA) – Ovdje nemamo potrebe da se ljutimo na bilo koga. Bitno  nam je da znamo da je vlast imala jedno, a opozicija drugo mišljenje. Nikada ne prihvatam da ulaganja budu samo u onim mjestima odakle dolaze vijećnici. Nema načelnika koji nije pokušao da uradi ono što je potrebno da uraditi jednoj lokalnoj zajednici. Podržimo rebalans budžeta u ime građana, a kada sve prođe mi ćemo izražavati zadovoljstvo ili nezadovoljstvo urađenim. PDA će prihvatiti rebalans budžeta. Nadam se da ćemo kroz prijedlog budžeta za iduću godinu pokušati da ispravimo nepravdu prema nekim mjesnim zajednicama.  

10:26 – Jasmin Smajić (samostalni vijećnik) – Predizborna kampanja je uveliko počela. Pojedini vijećnici bi se trebali preslušati, šta pričaju. Ne mogu da shvatim da neko može da kaže da Zukićima na treba voda. Apsolutno smatram da je ispravan način ravnomjernog razvoja. Smatram da je prioritet ambulanta u Tojšićima, jer je trenutna ambulanta neuslovna. Krajnje je vrijeme da se završi ambulanta u Tojšićima. Imali smo prethodnih 20 godina neravnomjeran razvoj Kalesije. Tojšići koji su bili opština prije Kalesije nemaju Dom kulture.  

10:21 – Nedžad Bukvar (SDP) – vidim da je predlagač ostvario svoje ciljeve jer vijećnici vode „teritorijalni rat“ kome ide više ili manje novca. Trebamo uraditi prioritete i iz godine u godinu raditi. Tojšići su u proteklim godinama najviše zakinuti. U Raincima Gornjim imamo problem jer se ne može odrediti put. Šta ćemo sa mjestima koja nemaju svoje vijećnike? Ovdje se borimo za mjesta odakle dolazimo. Budžet pune svi građani općine Kalesija.

10:15 – Admir Karić (NIP) – Nisam kriv što neko ne razumije šta govorim. Pričam u ime građana i želim da budem dobar sa građanima. Moja prva inicijativa je bila izgradnja obdaništa. Moramo poredati prioritete, jer se radi o našem novcu. Ambučanta u Tojšićima je važna i hajde da napravimo pauzu i da riješimo problem izgradnje ambulante u Tojšićima. Nemojte pričati da 25 godina ništa nije uloženo u Tojšiće. Nema ništa za Kalesiju Gornju, jer je Mujo Mujkić predsjednik MZ-e Kalesija Gornja. Nema govora o ravnomjernom razvoju svih dijelova općine Kalesija. Kao vijećnici nemamo ravnopravnosti, a da ne govorimo o građanima.

10:13 – Huso Atlagić (samostalni vijećnik) – Ne mogu prihvatiti da je ovo dobar budžet ako nisu planirana sredstva za Memiće, Kalesiju Gornju, Vukovije Gornje i Donje. Kalesija Gornja od 17 miliona maraka nije dobila niti jednu marku. Dubnica ništa, Miljanovci nešto malo. Očigledno je da je Kalesija Gornja kaženjena jer smo kolega Mujo Mujkić i ja dolazimo iz ove mjesne zajednice.

10:05 – Mujo Kadić (samostalni vijećnik) – Hoću da se zahvalim višim nivoima vlasti koji su doprinijeli da imamo rebalans budžeta. Svi znamo da Tojšići nemaju Dom kulture, da je potrebna ambulanta, da je neophodno uređenje rijeke Gribaja. Podržat ću projekte za Tojšiće, ali i za druge mjesne zajednice u Kalesiji. Tojšići su jedan centar u koji dolaze ljudi iz Kikača i Hrasna. Ima još mnogo stvari koje trebaju da se rade u Tojšićima. Svjedoci smo da imamo problem u centru Kalesije i drago mi je da se gradi obilazni put, kao i za izgradnju obdaništa i troškove prevoza učenika.

10:05 – Mujo Kadić (samostalni vijećnik) – Hoću da se zahvalim višim nivoima vlasti koji su doprinijeli da imamo rebalans budžeta. Svi znamo da Tojšići nemaju Dom kulture, da je potrebna ambulanta, da je neophodno uređenje rijeke Gribaja. Podržat ću projekte za Tojšiće, ali i za druge mjesne zajednice u Kalesiji. Tojšići su jedan cenatar u koji dolaze ljudi iz Kikača i Hrasna. Ima još mnogo stvari koje trebaju da se rade u Tojšićima. Svjedoci smo da imamo problem u centru Kalesije i drago mi je da se gradi obilazni put, kao i za izgradnju obdaništa i troškove prevoza učenika.

09:54 – Mensur Hukić (samostalni vijećnik) – Osnovna stvar je da se obrazlože razlozi održavanja vanredne sjednice. Druga stvar je da neko ipred predlagača izađe i obrazloži razloge donošenje rebalansa budžeta. Ne mogu da vjerujem da niko ne izlazi i ne pojašanjava vijećnicima. Ovo je kukavički pristup. Van pameti je da nema obrazloženja. To je sramota. Ne znam da li pratite rad drugih Općinskih vijeća. Sramota je da se trebamo izjašnjavati o nečemu, a niko nam nije pojasnio zašto trebamo glasati. Svi znamo da je prenapuhani budžet. Budžet će zbog inflacije biti realizovan do 10 miliona. Ova dva miliona nam niko nije dao, neka vlada ili stranka, već građani koji plaćaju više cijene. Većinu stavki u rebalansu podržavam, ali znamo da nemamo prihode da to realizujemo. Nisam zato da lažemo građane. Rebalans budžeta se može mijenjati ako imamo veće ili manje iznose. Unaprijed znamo da mnoge stavke neće biti realizovane. Najviše novca se potroši u čišćenje korita i zemlje, a zemlja ne govori. Zna se gdje završi taj novac. Nisam za ovakav način trošenja novca. Vukovije Gornje i Donje imaju oko 60 hiljada KM, a Tojšići 1,5 miliona KM, a Vukovije imaju znatno više građana. Građani Vukovija su 300 puta manje vrijedni od građana Tojšića.

09:47 – Galib Softić (samostalni vijećnik) – Nikome ne treba ovakav način rasprave, prepirka, svađa niti omalovažavanje vijećnika. Mene nije sramota izaći pred govornicu i braniti svoje stavove. Nje me sramota zato što mislim drugačije.  Ovdje neki ljudi izađu i smatraju da sve znaju. Ne postoji to nigdje na svijetu. Ovdje je dobra većina prijedloga. Radi se o interesu ljudi. Nemam pravo da kažem da neko treba da ode u zatvor, imaju zato nadležne službe. 

09:43 – Huso Atlagić (samostalni vijećnik) – Nije krenulo dobro. Informacija sa Kolegija je bila da će se mijenjati stavke za kapitalna ulaganja, kao što je kazao kolega Bukvar. Prije dvije godine sam bio u Seljublju i tada je rečeno da građani nisu zainteresovani za područnu ambulantu, jer se većina liječi u Tuzli. Koliko je predviđeno radova mislim da  ne bi mogli uraditi do kraja godine kada bi uposlili sve radnike u Kalesiji. Budžet je prenapuhan i nije realan.

09:37 – Nedžad Bukvar (SDP) – Prvi puta sam učestvovao u radu Kolegija vijeća pred ovu sjednicu.  Na toj sjednici je bila jedna priča, a ovo što nam je ponuđeno je nešto potpuno drugo. Rečeno je da će se mijenjati stavke kapitalni primici. Na kolegiju se pominjao rebalans od 1,3 miliona a sada je 2,4 miliona. Sada vidimo da su uvedene neke nove stavke, da ima trgovine i ucjene. Ništa nije onako kako smo dogovorili na Kolegiju. Rebalans budžeta se radi ako su narušeni prihodi i rashodi, a ne ako imamo samo obećanja. Smatram da budžet u ovolikom iznosu nema šanse da bude realizovan. Kome ste šta obećali? Rečeno je da će se mijenjati samo kapitalni primici. Nemamo razloga da dižemo tekuće održavanje i poslove. Bilo je govora o realizaciji infrastrukturnih projekata. Da li je neko traži da mu se da nešto ili neće glasati za rebalans budžeta? Mislim da ćete promašiti budžet za 10 miliona maraka.

09:30 – Predsjedavajući Damir Džafić je nakon nekoliko upozorenja vijećniku Kariću dao pauzu od 10 minuta 

09:20 – Admir Karić (NIP) – Pitam vijećnike koji su glasaliza dnevni red: da li vas je sramota. Nemamo predlagača koji će nama i javnosti obrazložiti razloge održavanja vanredne sjednice vijeća. U proteklom periodu počele su da rade supruge, kćerke i sestre vijećnika. Govorim o budžetu i javnom novcu. Sram vas bilo, zaista. Ovo je sramota. Predlažete rebalans od 17,1 milion maraka, iako do sada niti jednom nismo prikupili više od 9 miliona. Sramota me što sam vijećnik. Budžet je zakon koji je iznad nas i Statuta općine Kalesija. Nemamo predlagača da izađe ikaže o čemu se radi. Imamo prijedlog rebalansa koji je viši od 10 miliona maraka u odnosu na budžet iz prošle godine. Pogledajte u konačnom zbiru, imamo sigurno više od 20 novouposlenih u odnosu na period kada je Sead Džafić preuzeo poziciju načelnika, koji je govorio da se treba smanjiti broj administracije. Imamo na sceni kupovinu radnog mjesta. Novouposleni voze džipove i posao im je kao hobi. Sve što ste uvrstili u rebalans budžeta ne može biti realizovano da danas ozvođači počnu sa radovima.  Sada sam protiv stavke namijenjene za zapošljavanje doktora, jer ćete zaposliti doktora iz SDA. Niste dozvolili djevojci koja je završila medicinski fakultet  da besplatno odradi volonterski rad, da obezbijedi uslove za zasnivanje radnog odnosa. Za asfaltiranje puteva planirano je 400 hiljada, sada je 800 hiljada KM, koje planirate da prikažete u predizbornoj kampanji.  

09:17 – Usvojen dnevni red 2.vanredne sjednice Općinskog vijeća. Na dnevnom redu se nalazi samo jedna tačka: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2022.godinu. 

09:16 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – Održavanje vanredne sjednice nije ni u kakvoj vezi sa održavanjem vanredne sjednice. Općinski načelnik se obratio zahtjevom za održavanje sjednice, a kolegij vijeća je podržao prijedlog.  

09: 15 – Admir Karić (NIP) – Da li nas današnja sjednica vijeća oslobađa održavanja redovne sjednice?

09:10 – Počela je druga vanredna sjendica Općinskog vijeća Kalesija, kojoj prisustvuje 19 vijećnika

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija će na današnjoj sjednici razmatrati Odluku o rebalansu budžeta za 2022.godinu. 

Predloženim izmjenama, budžet općine Kalesija se sa 14,6 povećava na 17,1 milion maraka.  Kao razlozi povećan ja budžeta za više od 2,5 miliona maraka navode se primljeni tekući transferi od Mjesnih zajednica, dobijanje sredstava sa viših nivoa i unutrašnja preraspodjela rashoda i izdataka kao i novih izdataka.

(RadioFeral/ NKP.ba)