Javni konkursi: Prijem državnih službenika u Općini Kalesija i u Općinskom sudu...

Javni konkursi: Prijem državnih službenika u Općini Kalesija i u Općinskom sudu Kalesija

181
0
SHARE

opcina kalesija16. janauara 2014. godine raspisani su konkursi za prijem državnih službenika u Općinu Kalesija i Općinsku Sud u Kalesiji.

Javni konkursi su objavljeni na web stranici Agencije za državnu službu FBiH (adsfbih.gov.ba).

NKP.ba Vam u nastavku  donosi linkove sa objavljenim konkursima, gdje su navedeni opisi poslova, uvjeti za prijavu na konkurse, kao i način prijave na iste.

Prijem državnih službenika u Općinu Kalesija: Stručni saradnik za imovinsko-pravne odnose
Prijem državnih službenika u Općinski sud u Kalesiji: Stručni saradnik – administrator

(Krajnji rok podnošenja dokumentacije 06.02.2014. godine )


Napomena:
U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
”Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Kalesiji“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

*****

Vaša iskustva sa Javnim konkursima možete nam slati na mail; redakcija.nkp@gmail.com, ili u inbox NKP.ba Facebook stranice.

(NKP.ba)