PODIJELI

Na području Federacije BiH do sada nije registriran nijedan sumnjiv ilî pozitîvan slučaj bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19). Medutim, epidemiološka situacija u svijetu se jako brzo mijenja te se pojava COVID-19 može očekivati i u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovîni.

U FBiH se u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), a po Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na graničnim prijelazima, ali i unutar FBiH, s ciljem ranog otkrivanja potencijalnîh slučajeva COVID-19, kako bi se kroz kontrolu osoba s kojima su bili u kontaktu poduzimale mjere za dalje sprječavanje širenja virusa.

Pozivamo sve bh. i strane državljane koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH, a koji su se unazad sedam dana vratili u BiH iz Italije, Južne Koreje i Irana da se putem telefona, bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, jave svom nadleżnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te da ostanu u kućnoj samoizolaciji. U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) trebaju telefonom odmah obavijestiti kantonalnî zavod za javno zdravstvo ili hitnu pomoć.

U cilju sigurnosti učenika i nastavnika preporučuje se otkazivanje ekskurzija i organîziranih školskih putovanja u Italiju.

Takode, svim gradanima se preporučuje izbjegavanje putovanja u Kinu, Italiju, Južnu Koreju i Iran.

Želimo istaknuti da je za adekvatan odgovor na pojavu novog koronavirusa u našoj zemlji potrebna maksîmalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija i ustanova, tako i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti, medija, kao ì svakog graóanina pojedinačno.

S tim u vezi, podsjećamo na generalne preporuke za stanovnìštvo za smanjenje rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput grîpe) čija je sezona u toku, a koje se odnose i na smanjenje rizika od novog koronavirusa i kojih se treba pridržavati :

  • Ćesto prati ruke koriśtenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundî) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola
  • Prilikom kasljanja ilî kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke
  • Izbjegavati dodirivati oči, nos î usta neopranim rukama
  • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dis“u.
  • Potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar izmedu vas i drugih Ijudì, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperaturu.
  • Ukoliko innate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, potražite medicinsku pomoć, a prethodno telefonskim putem zdravstvenom radniku naglasite historiju putovanja.

Više informacija o novom koronavirusu, te druge preporuke za stanovništvo i zdravstvene radnike dostupni su na web stranicama Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBIH kao i na web stranici Doma Zdravlja Kalesija na www.dzkalesija.ba

(NKP.ba)

PODIJELI