PODIJELI

Na teritoriji općine Kalesije će tokom  2020.godine kontinuirano provoditi anketa, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari, u domaćinstvima  na području opštne Kalesija, tokom cijele 2020.godine, gdje će biti anketirana domaćinstva izabrana u uzorak metodom slučajnog odabira na području opštine Kalesija.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka, o osnovnim radnim karakateristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno značajne aktivnosti za statistiku Bosnu i Hercegovinu. Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, saopćeno je iz općine Kalesija.

(NKP.ba)

PODIJELI