Kalesijske Gazije – junaci Majevice

Kalesijske Gazije – junaci Majevice

1061
0
SHARE

Povodom obilježavanja 20. godišnjice Bitke na Lisači, jedne od najveličanstvenijih pobjeda Armije Republike BiH, koju su izvojevali kalesijski borci u toku minule agresije, i ove godine će se organizirati „Pohod na Lisaču“.

POZIVNICA
Sjećanje na veličanstvenu pobjedu kalesijskih boraca na Lisači, 22.11.2014. (subota)

kalesijske gazije
Podsjećanje na 20. godišnjicu formiranja i ratne uspjehe 241. Sprečanske muslimanske brigade

Kalesijske Gazije – junaci Majevice

241. Sprečanska muslimanska lahka brigada Kalesija, čiji su borci popularno nazvani Gazije, formirana je na inicijativu Ratnog predsjedništva opštine Kalesije i prijedlog Komande 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine a po naredbi komandanta ŠVK OS RBiH od 13. juna 1994. godine.

Kao datum formiranja uzima se 25. juni 1994. godine, kada je brigada svečano postrojena na fudbalskom stadionu u Kikačima. To je druga po redu kalesijska brigada, u februaru 1993. godine reorganizacijom jedinica Armije na području opštine Kalesije formirana je 205. (kasnije 245.) brdska brigada Kalesija. U sastav 241. Sprečanske muslimanske brigade ušli su borci iz 205. brigade, koji su ranije ratovali u proslavljenim kalesijskim jedinicama, Opštinskoj četi, Prnjavorskoj četi, Kalesijskom odredu, Tojšićkom bataljonu i dr. Iako je formirana relativno kasno, njeni ratni uspjesi ubrzo su je uvrstili u red ponajboljih brigada naše Armije.
Ratno predsjedništvo opštine Kalesije vodilo je još u ljeto 1992. godine aktivnosti na formiranju Sprečanske brigade, koja je trebala biti manevarskog tipa i u čiji sastav su pored Kalesijskog odreda trebali ući i Sprečanski i Živinički bataljon iz Živinica i još neke jedinice, s osnovnim ciljem oslobađanja okupiranih dijelova opštine Kalesija i dalje prema Podrinju. Međutim, ovaj prijedlog Ratnog predsjedništva opštine Kalesije nije naišao na podršku čelnih ljudi tadašnjeg Okružnog štaba TO Tuzla (kasnije Komanda Drugog korpusa), koji nisu u svojim aktivnostima bili u dovoljnoj mjeri usmjeren prema Podrinju.

kalesijske gazije 241 sprecanska muslimanska LBR

Kroz ovu brigadu je prošlo ukupno 1.412 boraca, a učestvovala je na brojnim ratištima: odbrana Grede na Majevici, borbe za Džemat na teočanskom ratištu, borbe za Konjic na Majevici, borbe na Visokoj glavici, slamanje ofanzive Čekić i nakovanj u Teočaku, borbe oko Ravnog Nabožića, borbe na području Zeline i Visa, borbe u rejonu Ravnog brda, borbena dejstva u rejonu Lozne na vozućkom ratištu i aktivnosti u rejonu Sanskog Mosta u zoni odgovornosti Petog korpusa.

Ipak, najvećim uspjehom ove brigade smatra se oslobađanje jedne od najvažnijih kota na Majevici, kote Lisača (806 m) u periodu od 8. do 25. novembra 1994. godine. U prvoj fazi Bitke za Lisaču udarne jedinice brigade ovladale su Platoom između Male Jelice i Lisače, čime je izvršeno odsjecanje i stavljanje agresorskih snaga na Lisači u potpuno okruženje. U drugoj fazi, u sadejstvu sa 245. brdskom brigadom Kalesija, SDB Crni vukovi i drugim jedinicama iz sastava OG-4 i OG-5 i snagama MUP-a TK, slomljene su sve agresorske ofanzive i odbranjene su dostignute linije od napada najačih agresorskih snaga, što je rezultiralo predajom 61 agresorskog vojnika i većim brojem poginulih agresorskih vojnika i velikim ratnim plijenom.

Ostaće za sva vremena zabilježeno da je prilikom i nakon predaje agresorskih vojnika demonstrirano izuzetno humano postupanje prema zarobljenicima, u skladu sa Ženevskom konvencijom o pravilima ratovanja. Za usporedbu treba navesti da je samo osam mjeseci kasnije, prilikom proboja jedinica Armije R BiH iz Srebrenice i civilnog stanovništva iz te enklave, tzv. vojska bosanskih Srba nadomak Kalesije i na drugim mjestima na pravcu proboja Srebreničana, počinila nezapamćene zločine nad zarobljenim borcima i civilima iz UN-ove zaštićene zone Srebrenica. Presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu 2007. godine ovi zločini su okarakterisani kao zločin genocida.
gazije sprecansko muslimanska brigada kalesija

Godišnjica ove veličanstvene pobjede Gazija je prilika da se sa dužnim pijetetom sjetimo šehida 241. Sprečanske muslimanske brigade, da nastavimo čuvati njene tradicije ali i da se sa velikim poštovanjem odnosimo prema veteranima ove brigade.

Dž.Tosunbegović
(NKP.ba)