PODIJELI

Na I redovnoj sjednici OV Kalesija pred vijećnicima se našao veliki broj tačaka dnevnog reda, ali i rekordan broj inicijativa i pitanja od strane vijećnika.
Na čak 8 inicijativa je zatraženo izjašnjavanje vijećnika, a čak 7 njih nije dobilo podršku parlamentarne većine okupljene oko načelnika. Neke od tema sa sjednica OV ćemo obraditi u periodu između dvije sjednice.

  • Kompletan tok sjednice OV možete pročitati na linku – OVDJE
  • Svakako da preporučujemo da građani pogledaju i snimak sjednice na NEON TV, kako bi imali uvid u postizborne stavove izabranih vijećnika, te uporedili sa stavovima u predizbornom periodu.

Vijećnik Admir Karić (Narod i Pravda) je na ovoj sjednici imao 3 vijećničke inicijative na koje je tražio izjašnjavanje vijećnika, kao i tri pitanja.

Jedna od inicijativa, koja je, sluteći prema predizbornoj kampanji, ključ budućeg rada i poslovanja Općine Kalesija – revizija finansijskog poslovanja u proteklom mandatu. 
Upravo su na ovo svoju kampanju zasnivale  skoro sve političke partije, pogotovo SDA koja je očajnički željela povratiti poziciju načelnika. 
Čini se da je SDA povratila, ali ne i poziciju načelnika.

Čak šta više – SDA sa 6 vijećnika je najjača stranka u parlamentarnoj većini okupljenoj oko načelnika, uz vješto, ili pak kukavičko, izbjegavanje rukovodećih pozicija, uz jasne namjere da se podmire interesi pojedinaca, konkretno i samih vijećnika.

  • Admir Karić (NiP) je uputio inicijativu da načelnik i nadležne službe što prije pokrenu procedure potrebne za reviziju finansijskog poslovanja Općine Kalesija u periodu 2016. – 2020. godina, odnosno za period poslije prethodne revizije koju je tražio i usvojio prošli saziv OV, zaključno sa krajem kalendarske 2020.godine.

OBRAZLOŽENJE
Široj javnosti je poznato da je Ured za reviziju FBiH za 2019.godinu objavio izještaj o finansijskoj reviziji Općine Kalesija, kada su ustanovljene brojne neregularnosti, ali i date precizne instrukcije i smjernice šta općinsko rukovodstvo treba poduzeti. Nažalost, Općina Kalesija je ignorisala ovaj izvještaj i reakcije javnosti.
U toku predizborne kampanje veliki broj vijećnika koji participiraju u vijeću, bez obzira da li sada bili dio parlementarne većine ili opozicija, su iznosili veliki broj optužbi na način kako općinsko rukovodstvo troši novac građana Kalesije.
Smatramo da bi revizija finansijskog poslovanja bila svojevrsno podnošenje izvještaja građanima gdje su trošeni njihovi novci.
Znamo da je početkom prošlog mandata preuzet suficit u budžetu, a četiri godine kasnije Općina je u deficitu, što se moglo vidjeti na kvartalnim izvještajima o utrošku sredstava u prošloj godini, a sluteći prema Nacrtu budžeta za 2021.godinu deficit će biti sa velikom cifrom.
Ukoliko se ustanove neregularnosti nastaviti u utrošku budžetskog novca poduzeti daljnje korake u skladu sa zakonom.
Ukoliko se pak ispostavi da nisu rađene neregularnosti, vijećnik koji podnosi ovu inicijtivu će se prvi javno izviniti načelniku kao rukovodiocu Općine, te ćemo uraditi sve da Kalesija ima ne samo jednog od najbogatijih načelnika u BiH, nego jednog od najboljih.
Smatram da novac potreban za reviziju ne smije biti opravdanje da se navedena inicijativa ne usvoji, te da treba naći svoje mjestu u Budžetu.
Ukoliko postoji zakonska mogućnost da se revizija finansira na dobrovoljnoj bazi od vijećničkih paušala, ili kroz druge vidove donacija, rado ćemo pomoći u spovođenju istog.
Vijećniču inicijativu upućujem Općinskom vijeću i tražim da se o istoj izjasne vijećnici.

  • Inicijativa nije dobila podršku vijećnika okupljenih oko načelnika, te su sa “uzdržanim” glasom rekli glasno NE reviziji i provjeri poslovanja u protekle 4 godine. Jedini vijećnik iz pozicije koji je glasao za inicijativu je bio vijećnik Fadil Alić (SDA), dok su ostali vijećnici SDA (5), NBL (4), PDA (2), SD (2) BOSS nacionalna manjina (1), Samostalni vijećnik (1).
  • ZA ovu inicijativu su bili; NiP (2), SDP 4, SBB (3), SDA (1)

Treba napomenuti da je na sjednicu, vjerovatno po zadatku načelnika, stigao i uposlenik Službe za budžet, koji je za vijećničkom govornicom “tumačio” zbog čega vijećnici ne trebaju podržati ovu inicijativu, tumačeći reviziju iz 2019.godine, koja bi ustvari trebala i biti motiv zbog čega treba ispitati način poslovanja Općine u protekle 4 godine, odnosno na koji način je trošen novac građana Kalesije, te za 4 godine od velikog suficita u Budžetu smo stigli do velikog deficita zbog kojeg Kalesiju slijedi težak period.

(NKP.ba)

PODIJELI