Lista država koje su u BiH uložile najviše novca

Lista država koje su u BiH uložile najviše novca

692
0
SHARE

Iako posljednjih godina raste broj investicija s Bliskog istoka, najznačajniji investitori u Bosnu i Hercegovinu i dalje su evropske zemlje.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji BiH za 2021. godinu.

U informaciji je navedeno da je, prema podacima Centralne banke BiH, stanje direktnih stranih ulaganja (DSU) u razdoblju od 2012. do 2021. godine u Federaciji BiH iznosilo 10.221,9 miliona KM.

U 2021. godini direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini iznosila su 971,2 miliona KM, od kojih se na Federaciju BiH odnosi 825,6 miliona KM.

Prošlogodišnji iznos direktnih stranih ulaganja u BiH je najveći od 2009. godine u prethodnih trinaest godina.

Također, u prošloj godini bio je značajno veći priliv ulaganja u FBiH u odnosu na 2020. godinu koji su, prema revidiranim podacima, iznosili 447,2 miliona KM.

Zemlje koje su u Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini najviše investirale su Švajcarska, Turska i Velika Britanija.

Značajno povećanja kapitala u 2021. godini u BiH registrovale su i Austrija, Hrvatska, Srbija, Njemačka, Slovenija i Italija.

Kada je riječ o Federaciji BiH vodećih pet zemalja investitora po iznosu ulaganja u 2021. godini, čiji zbirni iznos ulaganja iznosi 595 miliona KM, bile su Švajcarska (223,1 milion KM), Turska (146,6 miliona KM), Njemačka (91,3 miliona KM), Austrija (70,8 miliona KM) i Hrvatska (63,3 miliona KM).

Istovremeno je ukupno smanjenje stranog kapitala nastalo njegovom prodajom, ustupanjem cjelokupnog ili dijela kapitala i brisanja iz registra iznosilo 83,4 miliona KM.

Kada je riječ o direktnim stranim ulaganjima prema djelatnosti, najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo (osim trgovine motornim vozilima i motociklima) i od 107,5 miliona KM na proizvodnju gotovih metalnih proizvoda (osim mašina i opreme), piše Buka.

(NKP.ba)