Mjere države uopšte nisu dale rezultate, cijena peleta i dalje bezobrazno visoka

Mjere države uopšte nisu dale rezultate, cijena peleta i dalje bezobrazno visoka

471
0
SHARE

Nakon brojnih zahtjeva građana i trgovaca Vijeće ministara BiH je 15. juna donijelo odluku kojom se ograničio izvoz ogrjevnog drveta, peleta i koja je trebala ograničiti cijene na domaćem tržištu. Više od dva mjeseca nakon odluke cijene su i dalje iste.

Kada je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 15. juna ove godine donijelo odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta očekivanje građana je bilo da će doći do smanjivanja cijena što bi omogućilo barem mali predah već dobro pritisnutim budžetima.

“Zabrana izvoza i oblovine i peleta i ogrjevnog drveta uvodi se iz prostog razloga što je pelet poskupio 155 posto u odnosu na prošlu godinu. Izvoz je povećan za 78 posto sa tendencijom daljnjeg povećanja. I ogrjevno drvo je poskupilo za blizu 40 posto. Za oblovinu je cijena porasla za skoro 400 posto, a izvoz porastao za blizu pet posto. Da nismo donijeli ovakvu mjeru, šta bi naši građani?”, kazao je tada ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.

Pitanje koje je ministar Košarac postavio “Šta bi naši građani?” ostalo je i dalje neodgovoreno jer do snižavanja cijena nije došlo.

Kao jedan od razloga zašto nije došlo do snižavanja cijena na tržištu navedena je i izmjena odluke o zabrani izvoza. Izmjenom su iz zabrane izvoza izuzeti drveni briketi. Kako je proizvodnja drvenih briketa jednostavnija od proizvodnje peleta to je omogućilo proizvođačima da se lagano prebace na briket i nastave izvoziti kao i ranije.

Federalna tržišni inspektorat izvršio je inspekcijski nadzor kod 14 proizvođača i trgovaca, te kako je krajem jula izvjestio ministar trgovine Zlatan Vujanović kod većine kontrolisanih subjekata je utvrđen niz nepravilnosti i nedostataka.

Tada je ministar Vujanović zaprijetio da će ukoliko do 24. septembra ne dođe do ispoljavanja ekonomskog patriotizma, Vlada FBiH će predložiti nove mjere zaštite građana, ne isključujući i najrestriktivnije zakonske mjere, te zahtjev za produženje trajanja Odluke Vijeće ministara BiH o zabrani izvoza ogrijevnog materijala do kraja ove godine.

Ipak, sve ove najave i priče i dalje ne pružaju građanima toliko potrebno olakšanje. Neki proizvođači ostvaruju ekstra profit, a vlastima nedostaje ili volje ili sposobnosti da se pozabave sa ključnim pitanjima za budžete građana.

Kao jednu od osnovnih karateristika domaćih vlasti može se navesti spora rekacija. Cijene ogrjeva je već u proljeće ove godine bila duplo veća u odnosu na 2021. godinu. Vlastima su trebali mjeseci da uvedu mjeru zabrane izvoza, koja nije bila apsolutna, a zatim i da tu istu mjeru dodatno oslabe izuzimanjem drvenih briketa.

Čak i ako je postojala dobra volja kod vlasti da se kroz odluku o zabrani voza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta pomogne građanima to se nije desilo, pa i ne mogu dobiti pozitivnu ocjenu.

(Klix/ NKP.ba)