PODIJELI

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se širom svijeta 3. decembra, a ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba s invaliditetom.
Cilj je potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba s invaliditetom. Ovaj cilj je postavio Svjetski program akcije u vezi s osobama s invaliditetom, a usvojila ga je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

Organizacija mladih Narod i Pravda Kalesija ove godine je organizirala aktivnosti u vezi sa obilježavanjem ovog datuma.
Održan je radni sastanak mladih NIP Kalesija, na kojem je za sljedeću sedmicu dogovereno održavanje edukativne radionice sa udruženjem koje okuplja osobe sa invaliditetom. Također, mladi NIP Kalesija će preko Kluba vijećnika NIP Kalesija za narednu sjednicu OV pripremiti inicijativu da Kalesija krene sa izradom Akcionog plana za osobe sa invaliditetom, poručila je predsjednica mladih NIP Kalesija, Samra Bukvar, koja je nedavno završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

„Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacija (SZO), oko 15% svjetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta, odnosno 2,2% svjetske populacije ima značajne poteškoće u funkcioniranju. Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se s osnovnim ciljem poboljšanja kvalitete života osoba sa invaliditetom. Na taj se način nastoje ublažiti posljedice socijalne isključenosti, ali i senzibilirati društvo na prisutnost osoba sa invaliditetom u zajednici i probleme sa kojima se svakodnevno susreću, sa naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu. Veoma je važno razumjeti one koji trajno ili povremeno trebaju određenu vrstu podrške, prepoznati i poštovati različitost svakog pojedinca i pružiti mu mogućnost za obrazovanje, zapošljavanje i političko učešće“ – govori Samra Bukvar, predsjednica mladih NiP Kalesija.

Jedna od članica Organizacije mladih NIP Kalesija je i Dženita Musić iz kalesijskog naselja Petrovice. Dženita kroz svoju životnu priču želi pokazati kako se osobe sa invaliditetom moraju boriti za ravnropravnost u duštvu.

„Osoba sam sa invaliditetom od svoje trinaeste godine. Zaposlena sam u firmi INTRAG D.O.O. koja zapošljava isključivo osobe sa invaliditetom. Također sam aktivistica već dvije godine Informativnog centra osoba sa invaliditetom „Lotos“. Uz pomoć Lotosa naučila sam puno toga, koja su moja prava kao osobe sa invaliditetom. Prvenstveno da prihvatim sebe kao osobu sa invaliditetom.
U našoj općini Kalesija o osobama sa invaliditetom i o njihovim pravima malo se priča. Ono što je bitno istaći jeste da u našoj općini niti jedna javna ustanova nema adekvatnu rampu za osobe sa invaliditetom, kao niti za majke sa bebama u kolicima, starije osobe, povrijeđene osobe.
Također mladim osobama sa invaliditetom je uskraćeno obrazovanje. I osoba sa invaliditetom ima jednaka prava kao i svi drugi.
Zahvaljujući Intragu i Lotosu uspjela sam da upišem fakultet zanimanja kojeg sam oduvijek željela. Pošto sam po struci tehničar računarstva uvijek sam imala želju da se ostvarim kao grafički dizajner. Crtanje i dizajniranje na računarima me jako ispunjava. U Intragu sam dobila priliku da budem na poziciji grafičkog dizajnera tako da danas nakon dvije godine radim na dizajniranju jednog važnog časopisa „Inicijativa“ o osobama sa invaliditetom. Radim na pikupljanju tekstova i fotografija kako bitnih poput prava osoba sa invaliditetom tako i razbijajućih poput sporta uspješne osobe sa invaliditetom. Pored toga radim još i na dizajnu letaka, afiša, brošura, dizajniranja različitih suvenira.
Voljela bih da se ovakav vid podrške osobama sa invaliditetom proširi u većoj količini, tako da bude u svakom gradu, opštini po jedno udruženje i firma ili preduzeće koje će pružiti podršku jednoj eventualno više osoba sa invaliditetom da to ne bude samo Lotos i Intrag.
Jer što je dobro za osobe sa invaliditetom DOBRO JE ZA SVE!“– govori Dženita Musić.

Mladi Naroda i Pravde poručuju da ovogodišnje aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom ne smiju završiti samo saopćenjem za javnost.
Pored najavljene edukativne radionice sa osobama sa invaliditetom i pripreme prijedloga za izradu Akcionog plana za osobe sa invaliditetom, ističu želju da budu aktivni i prilikom izrade istog dokumenta, ali i da će svakodnevno raditi na buđenju svijesti kod građana, inkluziji i socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove i poboljšanju uslova života.
Također, delegirat će kroz Javnu raspravu za Budžet 2022.godine i posebnu budžetsku stavku za osobe sa invaliditetom, kao i pokušati organizirati Javnu tribinu o položaju osoba sa invaliditetom.

  • Press NiP Kalesija
    Organizacija mladih Narod i Pravda Kalesija
PODIJELI