PODIJELI

JU Mješovita srednja škola Kalesija, raspisuje JAVNI KONKURS za upis polaznika za školsku 2021/2022.godinu

I OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA UPIS

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tom nema status učenika ili studenta.

II BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS I PROGRAMI

Četvorogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekavalifikacije za stručna zvanja:
Mašinski tehničar-opći smjer………………………………………………10 polaznika
Mašinskli tehničar operator za CNC mašine……………………………… 10 polaznika
Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje…………………………10 polaznika
Veterinarski tehničar (EU VET)………………………………………..…10 polaznika
Ekonomski tehničar –(komercijalni smjer)(EU VET)…………………… 10 polaznika
Medicinska sestra-tehničar……………………………………………….. 30 polaznika

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:
Automehaničar………………………………………………………….…10 polaznika
Zavarivač………………………………………………………….……….10 polaznika
Bravar………………………………………………………………………10 polaznika
Instalater centralnog grijanja………………………………………………10 polaznika
Plinski i vodoinstalater…………………………………………………….10 polaznika
Metalostrugar………………………………………………………….…..10 polaznika
Trgovac (EU-VET)…………………………………………………..…… 10 polaznika
Frizer-vlasuljar………………………………………………………….…10 polaznika

Po završetku četvorogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

Mašinski tehničar –opći smjer
Mašinskli tehničar operator za CNC mašine
Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje
Veterinarski tehničar (EU VET)
Ekonomski tehničar –(komercijalni smjer)(EU VET)
Medicinska sestra-tehničar

Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj stručnoj školi za zanimanje:

Automehaničar
Zavarivač
Bravar
Instalater za centralno grijanje
Plinski i vodoinstalater
Metalostrugar
Trgovac (EU-VET)
Frizer- vlasuljar

VII POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

• Za sticanje srednje stručne spreme III i IV stepena za polaznike koji nemaju završenu srednju školu potrebna je sljedeća dokumentacija:
1.Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole)
2.Izvod iz matične knjige rođenih
3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta
4.Kopija lične karte karte
5.Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili svjedodžbu o prethodno završenom razredu srednje škole -original.

• Dokumentacija potrebna za upis na III i IV stepen stručne spreme za polaznike koji žele izvršiti prekvalifikaciju, odnosno steći drugo zanimanje/stručno zvanje:
1.Zahtjev za upis(preuzima se na protokolu Škole)
2.Izvod iz matične knjige rođenih
3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta
4.Svjedodžbe o završenim razredima i diplomu za prekvalifikaciju (originali)
5.Kopija lične karte
6.Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

VIII NAPOMENA:

Prilikom izbora kandidata uzet će se u obzir stepen ispunjenosti uvjeta u pogledu prethodnog obrazovanja.

Konkurs je otvoren do popune upražnjenih mjesta po raspisanom konkursu, a najdalje do 31.01.2022.godine.

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnom danom od 08:00 do 15:00 sati u prostorijama Škole na adresi JU Mješovita srednja škola Kalesija, ulica Patriotske lige broj 24. 75260 Kalesija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:
(035) 631 043, ili na e-mail: ju.mss.k@bih.net.ba

(NKP.ba)

PODIJELI