PODIJELI

U skladu sa odredbama člana 18 Zakona o budžetima („Sl.novine FBiH“ broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 25/18), Odluke o javnim raspravama u općini Kalesija („Sl. Glasnik općine Kalesija br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj: 01-05-2252/19 od 28.10.2019. godine, općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV
za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020.godinu

Pozivaju se svi građani općine Kalesija, sva pravna lica, udruženja građana i svi koji imaju interesa za učešće u javnoj raspravi o ovom važnom dokumentu za funkcionisanje i razvoj općine Kalesija da se uključe u javnu raspravu i prisustvuju zborovima građana u mjesnim zajednicama i daju svoj doprinos što kvalitetnijoj izradi ovog značajnog dokumenta.

Javna rasprava će se održati po sljedećem rasporedu:

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020.godinu, mogu se dostaviti Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 30.11.2019. godine, putem pošte na adresu općine Kalesija, e-mail: opcina@kalesija.ba ili lično na zborovima građana u mjesnim zajednicama.

(NKP.ba)

PODIJELI