Najavljen ZBOR GRAĐANA: Kalesijska vlast želi praviti pretovarnu stanicu krutog otpada bez...

Najavljen ZBOR GRAĐANA: Kalesijska vlast želi praviti pretovarnu stanicu krutog otpada bez saglasnosti mještana, sporno i odlaganje klaoničkog otpada na stočnom groblju

937
0
SHARE

 Na 24.redovnoj sjednici OV Kalesija, održanoj 07.06.2019., na dnevnom redu se našla takčka – “Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada”.

Pošto je za lokaciju predložen prostor koji gravitira na području mjesne zajednice Kalesija Gornja (uz “zaključak kojom se zadužuje općinski načelnik da izgradi studiju”),  u petak  (21.06.2019.) je najavljen ZBOR GRAĐANA MZ KALESIJA GORNJA, na kojoj će se raznatrati ovo pitanje, jer Općinske strukture nisu konsultuali sa mještanima ovog naselja, ali i problem odlaganja klaoničkog otpada koji se također odlaže ma području ove mjesne zajednice.

————-
Pogledajte dio tekstualnog prenosa sjednice OV Kalesija kada u pitanju razmatranje po spornoj tački dnevnog reda….

19.03 – Usvojen je zaključak kojom se zadužuje općinski načelnik da izgradi studiju o ekonomskoj opravdanosti za izgradnju objekta za selekciju komunalnog otpada sa prijedlogom lokacije, te poslije izrade studije ponudi Općinskom vijeću Kalesija prijedlog Odluke na razmatranje i usvajanje

19:01 – Nastavljena je sjednica vijeća

18:48 – PAUZA

18:48 – Galib Softić (SDP) – Treba biti oprezan prilikom odabira lokacije za ovu namjenu, da ne povrijedimo građane i da se odabere najprihvatljivija lokacija. Također, trebaju stručnjaci kazati da li mi možemo realizirati takav projekat.

18:46 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Prije iznošenja zaključka želim napomenuti da je cilj odluke da se poboljaju finansijski uslovi KP „Komunalac“ Kalesija. Selekcijom otpada „Komunalac“ bi ostvarivao dodatne prihode, a time bi ostajalo manje otpada za odvoz na Regionalnu deponiju. Što se tiče cjenovnika, KP „Komunalac“ nam ponudi cjenonik a Općinsko vijeće usvaja. U pripremi je javni poziv za upravljanje javnog otpada i na sjednici vijeća ćemo imati priliku dati mišljenje o ovoj temi. Današnju tačku ćemo povući uz zaključak da se zadužuje načelnik da izgradi Studiju ekonomske opravdanosti lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada

18:40 – Mensur Hukić (NLSDž) – Nadam se da se svi slažemo da je selekcija otpada neupitna. S druge strane imamo ponuđenu lokaciju, o kojoj je rečeno na Kolegiju da se ne izjašnjavamo. Neke zemlje uvoze otpad i selektiraju smeće. Imamo drugi način a to je stimulacija građana, a građane možemo stimulisati jedino putem novca. Smatram da se treba angažovati struka, koja će nam dati prijedloge. Moramo napraviti studiju u kojoj moramo obuhvatiti sve segmente.

18:36 – Senad Šmigalović (SDP) – Pohvalio bih jednu ovakvu ideju za razvrstavanje otpada. Vjerujem da načelnik, kao uspješan privrednik, zna šta radi. Otpad se razvrstava svugdje u svijetu. Postavlja se pitanje da li smo mi spremni za pretovar otpada na ovoj lokaciji. Mi u SDP-u smo oprezni zbog lokacije. Predlažem da se ne izjašnjavamo o odluci već da usvojimo zaključak da se angažuje struka, da se uradi ekonomski eleborat ovakvog projekta

18:29 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Za određivanje lokacije za pretovarnu stanicu treba održati javnu raspravu na kojoj bi se građani izjasnili da li žele na svom području takvu pretovarnu stanicu. Problem je u komunalnom preduzeću, u prekomjernom zapošljavanju vijećnika. Sa ovakvim načinom razmišljanja ovo preduzeće ćemo dovesti do sloma. Ja sam izjavio da neću platiti odvoz smeća dok ne dobijem fiskalni račun. Pozivam građane da napravimo bunt i da dobijamo fiskalne račune. U tom slučaju bi vidjeli gdje se troši novac. Odgovorno tvrdim da ima nečasnih radnji. Također, imamo slabosti u samom komunalnom preduzeću. Vidim da privatni kamioni odvoze smeće, a kamioni KP „leže“ na parkingu. Moramo napraviti skalu plaćanja smeća. Jedno domaćinstvo pravi 5, a drugo 100 KG smeća i isto plaćaju. Po mojim informacijama cijela stambena zgrada plaća 180 KM mjesečno. Komunalno preduzeće je, po staro,m izvještaju, dužno 160 hiljada duguje, a po novom izvještaju biće preko 200 hiljada KM. Garantujem vam da ovako ponuđena odluka izazvati ogroman revolt građana. Nemojte da dozvolimo sebi da građani dođu s motkama, posebno građani Kalesije Gornje.

18:21 – Na dnevnom redu je razmatranje Odluke o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada

(NKP.ba)