PODIJELI
  • Najveće bitke unutar stranki vode se za kompnezacijske liste…

Vrijeme u Bosni i Hercegovini se dijeli na ono prije i ono poslije izbora, a za ovogodišnje opće izbore većina političkih subjekata ističe da su odlučujući.
Ono što je sigurno za njih jesu, jer su stranke i partije uvijek u nekom izbornom procesu.
Biraju tako ko će biti kandidati na listama, na kojim pozicijama ali biraju i liste na koje glasači/ birači ne mogu utjecati.
U ovisnosti od izbornog praga i izborng rezultata, kompenzacijski mandati mogu utjecati na buduće parlamentarne većine.

Šta su to kompenzacijske liste, koje često nazivaju “lažni pasoši”?!
POGLEDAJTE VIDEO

(NKP.ba)

PODIJELI