PODIJELI

Predsjedavajući Enes Idrizović zakazao je nastavak 26.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati u subotu, 26.oktobra, sa početkom u 10 sati.  Na dnevnom redu ove sjednice je čak 19 tačaka.

Pred vijećnicima će, između ostalog, naći Nacrt budžeta općine Kalesija za 2020.godinu. Predloženi Nacrt budžeta iznosi 8.925.420 i manji je za 3,6 miliona maraka u odnosu na ovogodišnji budžet, koji iznosi  12.583.718 KM. 

Vijećnici će na ovoj sjednici još razmatrati Izvještaj o izvršenju budžeta i tekuće budžetske rezerve za prvih šest mjeseci ove godine.  

Na dnevnom redu ove sjednice su Izvještaji o radu i poslovanju u prošloj godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija:  JP  “Vodovod i kanalizacija Kalesija”, JP “Veterinarska stanica” Kalesija, KP “Komunalac” d.d. Kalesija i “Agencija za razvoj općine Kalesija”. 

Općinsko vijeće još će razmatrati Odluku o utvrđivanju lokacije za gradsku i prigradsku autobusku stanicu u Kalesiji, Odluku o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini i Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2019/2020. godine. 

Dnevni red 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lokacije za gradsku i prigradsku autobusku stanicu u Kalesiji.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije Hodžić (Smajl) Sanelu iz Memića.
 9. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2019/2020. godine”.
 10. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2020. godine.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.- 30.06.2019. godine.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za period  01.01.- 30.06.2019. godine.
 13. Razmatranje i usvajanje Konačnog zbirnog Izvještaja o procjeni šteta od poplava koje su se dogodile 04.06.2019.godine, na području mjesnih zajednica u slivu rijeke Gribaje i to: MZ Hrasno, MZ Kikači, MZ Tojšići, MZ Petrovice, MZ Vukovije Gornje, MZ Rainci Gornji, MZ Rainci Donji odnosno područje općine Kalesija.
 14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2018. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija.
  1. JP  “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
  2. JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija.
  3. KP “Komunalac” d.d. Kalesija
  4. “Agencija za razvoj općine Kalesija” d.o.o. Kalesija
 15. Razmatranje i prihvatanje  Informacije o stanju sportske dvorane u Kalesiji.
 16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.
 17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2018/2019. godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i  srednje škole na području općine Kalesija.      
 18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o primjeni odgojnih mjera i preporuka prema maloljentim delikventima sa područja općine Kalesija.                                    
 19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju socijalne potrebe socijalno najugroženijih kategorija stanovništva općine Kalesija.     

(NKP.ba)

PODIJELI