PODIJELI

28.septembra 2019. je započela 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, koja je prekinuta nakon nešto više od dva sata zbog neusvajanje dnevnog reda, za koje nije bilo dovoljno “ruku”.
Naime, na ovoj sjednici parlamentarna većina je pokazala da ne funksioniše, te nekoliko vijećnika koji daju podršku općinskom načelniku nisu glasali za dnevni red, te su na taj način zaustavili eventualno “obaranje” nekih od tačaka dnevnog reda.
ZA dnevni red sjednice su glasali opozicioni vijećnici SDA, ali i vijećnici SDP-a (4 prisutna vijećnika) i jedan vijećnik BPS-a.

Prije prekida sjednice vijećnici su imali nekoliko pitanja i inicijativa, koje svakako zaslužuju pažnju javnosti.

  • Vijećnik Nihad Hamzić je uputio inicijativu – da se uvede jedna smjena za naplatu parkinga, i to u periodu od 08.oo do 17.oo sati, umjesto što je do sada naplata vršena u dvije smjene, u periodu od 07.oo do 22.oo sati.
  • U Obrazloženju inicijative Hamzić je naveo;
    “U Izvještaju o radu JP ‘Vodovod i kanalizacija’ Kalesija za 2018. godinu dobili smo informaciju da je od naplate parkinga prikupljeno 141.318,00 KM, a rashodi za isti period su 140.494,00 KM.
    Uvođenjem jedne smjene (od 8 do 17 sati) rashodi bi bili smanjeni minimalno za 50%, odnosno 70.000 KM, što bi mnogo značilo za poslovanje JP ‘Vodovod i kanalizacija’, koje je prema Izvještaju iz Budžeta Općine Kalesija kao subvenciju u 2018. godini dobilo 48.000,00 KM.
    Ostvarena dobit od naplate parkinga u 2018.godini, kada se uzmu prihodi i rashodi, iznosi 824,00 KM.”

Podsjećamo, naplata parkinga u Kalesiji je startala od augusta 2017. godine, a prije toga se vršila neovlaštena i “divlja” naplata parkinga od strane osoba koje račune nisu polagali nikome,a korist nisu imali građani Kalesije.
Inicijativu za naplatu parkinga je još u prošlom mandatu pokrenuo vijećnik Mujo Mujkić, nakon čega su uslijedile brojne reakcije i opstrukcije, jer su osobe, koje nikada nisu ispitane, sakrile brojne dokaze o nelegalnoj ali ustaljenoj praksi naplate parkinga.
Iako je prvobitno zamišljeno da se na parkinge zaposle demobilisani borci i RVI, i članovi šehidskih porodica, a da jedan dio sredstava direktno bude izdvajan za sport, naplata parkinga u Kalesiji je tokom dvije prethodne godine otišla u sasvim drugom smjeru, i postala svrha samoj sebi.

Umjesto zapošljavanja pripadnika Armije RBiH, RVI i članova šehidskih porodica, na “Parkinge” su zaposleni stranački kadrovi aktuelne vlasti u Kalesiji okupljene oko načelnika S.Dž., te su u JP ‘Vodovod i kanalizacija’ Kalesija zaposleni vijećnici, osobe sa lista na proteklim izborima, kao i drugi kojima su stranke na vlasti se na taj način “zahvalile”. Svakako da ne treba zanemariti da i neki od uposlenih na ovim radnim mjestima vjerovatno pripadaju nekoj od navedenih kategorija, ali činjenica je da to nije bio presudan faktor. Prije svega treba podcrtati da svi građani nisu imali ravnopravan status, odnosno nisu mogli konkurisati za ova radna mjesta. 
Jedini objavljen Javni poziv za zaposlenje je bio u jednoj dnevnoj novini iz Mostara.

I od svega koristi nemaju građani Kalesije, jer kompletni prihodi jedva da pokrivaju troškove plata novouposlenih radnika, uz navedenu činjenicu u Izvještaju o radu ovog JAVNOG PREDUZEĆA – da “Parkinzi” koriste mahanizaciju i druge resurse od ovog preduzeća.

Svakako da bi inicijativa vijećnika Nihada Hamzića sprovedena u praksu bila pravi potez, jer bi osim uštede u rashodima direktno uštedili 48.000 KM godišnje iz Budžeta Općine, a pored toga bi možda i građani Kalesije u popodnevnim satima boravili u Kalesiji.

Treba dodati da su građani Kalesije po osnovu prekršajnih kazni u općinski Budžet uplatili oko 7.500 KM.

  • Parkinzi su, priznali to ili ne, mnoge i dodatno udaljili od Kalesije, koja ionako nema sadržaja koji bi zadržali mlade u sjedištu Općine.

(NKP.ba)

PODIJELI