Objavljene konačne liste instruktora i popisivača u općini Kalesija

Objavljene konačne liste instruktora i popisivača u općini Kalesija

103
0
SHARE

12. augusta  objavljena je i preleminarna lista za instruktore i popisivače za Popis stanovništva koji će biti u oktobru ove godine –  POGLEDAJTE OVDJE

28. augusta 2013. objavljene su i konačne liste za instruktore i popisivače u općini Kalesija.
Obavještenje sa oficijalne web stranice Općine Kalesija Vam prenosimo u cjelosti.
opcina kalesiya dan nezavisnosti

OBAVJEŠTENJE

Kandidati koji su ušli u uži izbor, obavezni su da u periodu od 28. avgusta do 03. septembra Popisnoj komisiji općine Kalesija podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Ukoliko kandidati ne dostave potpunu dokumentaciju i ne dokažu sve činjenice navedene u prijavi nakon objave konačne liste, isti će biti brisani iz evidencije i neće imati mogućnost da se nađu među izabranim kandidatima za obuku.

Ukoliko ima kandidata koji dobrovoljno odustanu od angažmana, trebaju da Popisnoj komisiji općine Kalesija podnesu pismenu izjavu o odustajanju.

Dopuna kandidata koji odustanu vršit će se sa liste preostalih kandidata po propisanim kriterijima u skladu sa predviđenom etničkom strukturom .

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu obuku u periodu od 06. do 10. septembra i nakon odslušane obuke (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu obuku u periodu od 16. do 20. septembra i nakon odslušane obuke (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

Lista kandidata koji su izabrani za obuku bit će objavljena danas 28. avgusta 2013. godine u prostorijama Popisne komisije na adresi JU Bosanski kulturni centar „ALIJA IZETBEGOVIĆ“ , TRG ŠEHIDA 11 KALESIJA i web stranici općine Kalesija(www.kalesija.ba).

Dokumentacija se dostavlja lično ili putem punomoćnika uz punomoć ovjerenu od strane nadležnog organa u službene prostorije PKLS općine Kalesija na adresi JU Bosanski kulturni centar „ALIJA IZETBEGOVIĆ“ , TRG ŠEHIDA 11 KALESIJA U vremenu od 08:30 do 15: 30.

NAPOMENA : Obavještavamo Vas da su finalne liste općinskih instruktora i popisivača preuzete iz CMIS aplikacije.Popisna komisija općine Kalesija,nije imala uticaja na formiranje ovih lista.

Popisna komisija općine Kalesija

Napomena:

Dana 28.08.2013. godine u 14:30 objavljena je lista izabranih općinskih instruktora njih 28.
U dogovoru sa gospodinom Mehom Krajinovićem , načelnikom FZS Sarajevo odjeljenje Tuzla , rečeno je da se može nepotpuna lista za popisivače objaviti.

Objavljena je nepotpuna lista popisivača njih 217. Na listi nedostaje jedan kandidat iz etničke pripadnosti srpskog naroda, koji će naknadno biti određen za općinu Kalesija.

Download

(NKP.BA)