PODIJELI

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH dostavilo je Ministarstvu finansija i trezora BiH tražene analize i dopune u vezi sa odlukom o jedinstvenim minimalnim budžetskim elementima vrijednosti časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za upravljanje motornim vozilima.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH je rečeno da još nisu dali mišljenje na dopunjeni materijal Ministarstva komunikacija i prometa BiH, odnosno na odluku kojom treba da bude regulisana cijena vozačkih ispita. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH još prošle godine zatražilo je od Ministarstva finansija i trezora BiH mišljenje na prijedlog odluke koja bi dovela do povećanja cijene polaganja vozačkih ispita.

U obrazloženju prijedloga odluke navedeno je da važećim pravilnikom nisu propisane cijene osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila i da auto-škole slobodno određuju cijenu. Kao cilj donošenja odluke Ministarstvo komunikacija i prometa BiH navelo je eliminisanje nelojalne konkurencije i neprirodno nisku cijenu osposobljavanja u pojedinim auto-školama, uz ocjenu da to ide nauštrb kvaliteta procesa osposobljavanja kandidata.

Razmatrajući predloženu odluku, Ministarstvo finansija i trezora BiH tada je konstatovalo da ne postoji jasna uporedna analiza koja bi potvrdila postojanje konkurencije, te da nisu dostavljena mišljenja nadležnih ministarstava, kao ni izvještaj o obavljenim javnim konsultacijama.

“Predlagač nije dostavio ni uporednu analizu postojećeg stanja na osnovu važećeg obračuna i utvrđivanja cijena časa i obračuna u odnosu na novopredložene cijene”, dodaje se u mišljenju Ministarstva finansija i trezora BiH.

Jedna od primjedaba Ministarstva finansija odnosila se i na navode Ministarstva komunikacija i prometa BiH da sredstva uplaćena na ime osposobljavanja vozača predstavljaju zaradu auto-škola, uz podsjećanje da zarada auto-škola predstavlja osnovu za obračun entitetskog fiskalnog prihoda na osnovu dobiti.

Zbog svega navedenog Ministarstvo finansija i trezora BiH zatražilo je od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da obrazloženje odluke dopune i da ga ponovo dostave radi davanja mišljenja.

“Čim se završe neophodne analize i provjere, Ministarstvo finansija i trezora BiH daće mišljenje na dostavljeni materijal imajući u vidu važnost ove odluke i njen uticaj na polaznike auto-škola i opravdan interes javnosti u vezi s ovim pitanjem”, rečeno je u ovom ministarstvu.

Iz Ministarstva finansija i trezora BiH podsjećaju da je njihovo mišljenje obavezno u pripremama materijala za sjednice Vijeća ministara, jer je tako propisano Zakonom o Vijeću ministara i Poslovnikom o radu, dok materijale za sjednicu priprema Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH.

Odluke o dnevnom redu u nadležnosti su predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, zbog čega u Ministarstvu finansija nisu u mogućnosti da kažu kada će se neki materijal naći na dnevnom redu.

Prijedlogom odluke o jedinstvenim minimalnim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila predviđeno je da cijena teorijskog časa za sve kategorije košta sedam KM, a cijena praktičnog časa za kandidate za B kategoriju 30,50 KM.

Cijena praktičnog časa za kandidate za B kategoriju bila bi osnova u odnosu na koju bi se izračunavale cijene praktičnih časova za ostale kategorije.

Prema računicama banjalučkih auto-škola, kandidat za vozačku dozvolu B kategorije, a koji sve položi iz prvog pokušaja, sada može proći sa troškom nešto većim od 800 KM, a usvoji li se ova odluka, cijena će, tvrde, iznositi više od 1.600 KM.

Za A kategoriju polaganje bi moglo dostići cifru veću od 700 KM, umjesto sadašnjih oko 300 KM, dok bi za vozače autobusa dobijanje dozvole umjesto sadašnjih 1.200 KM koštalo 2.100 KM.

Iz auto-škola upozoravaju da bi ovakvo poskupljenje uticalo na povećan broj motociklista bez vozačke dozvole na putevima, te na još veći postojeći deficit profesionalnih vozača.

(Srna/ NKP.ba)

PODIJELI