Oko 20 miliona KM za zaposlenje 10.000 mladih u Federaciji

Oko 20 miliona KM za zaposlenje 10.000 mladih u Federaciji

166
0
SHARE

biro-zene_001

Vlada Federacije BiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu koji iznosi od oko dvije milijarde i 348 i po hiljada KM, što je za 14,3 miliona više u odnosu na ovogodišnji Budžet.

Predloženim izmjenama i dopunama povećani su tekući transferi i drugih tekući rashodi u ukupnom iznosu za oko 48,4 miliona KM. Najznačajnije je povećanje sredstava za transfer Fondu PIO/MIO u iznosu od oko 21,3 miliona KM. Transfer za neratne invalide povećan je za iznos od oko 11 milijuna KM. Za naknadu šteta uzrokovanih poplavama i klizištima transfer drugim razinama vlasti povećan je za oko 9,6 miliona KM. Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta predviđeno je 20 milijuna KM za provedbu politike prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.

„U ovom proračunu je Vlada insistirala da se nađe i program sufinansiranja prvog zapošljavanja, odnosno samozapošljavanja i to je za ovaj kvartal 10 miliona KM. To je projekat za 10 000 mladih ljudi iz Federacije, za koje će Vlada izmirivati obaveze i minimalne plaće, poreze i doprinose na minimalnu plaću“, pojasnila je Jelka Milićević, federalna ministrica finansija.

Dodala je da će Vlade tu obavezu imati godinu dana, narednu godinu poslodavac, a isključivo će se zapošljavanje i samozapošljavanje raditi kroz privredne subjekte malog i srednjeg poduzetništva.

Bitno je naglasiti da je na poziciji bruto plaća i naknada i doprinosa došlo do umanjenja planiranih sredstava za oko 13,7 miliona KM, što je rezultat politike Federalne vlade i obustave zapošljavanja.

Struktura rashodovne strane je odraz provedbe restriktivne javne potrošnje Vlade Federacije BiH, što predstavlja jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH će i do kraja u 2015. godine biti orijentisana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu se nastavljaju provoditi oštre mjere štednje u svim segmentima javne potrošnje, poručeno je iz Vlade Federacije.

(NKP.ba)