PODIJELI

Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADSFBIH), je jučer (srijeda, 16.10.2019.) objavila JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija.

  • Radna mjesta:
    01. Stručni saradnik za društvene djelatnosti, mlade i NVO – 1 (jedan) izvršilac
    02. Stručni saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
    03. Viši stručni saradnik za javne nabavke – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme, do povratka odsutnog državnog službenika sa porodiljskog bolovanja.

— Kompletan tekst JAVNOG KONKURSA pogledajte na web stranici adsfbih.gov.ba, na kojem možete pratiti i ostale konkurse, jer većina ih ne bude objavljena na oficijelnim web stranicama općina i gradova, kao što je slučaj sa ovim konkursom koji nije objavljen na web stranici Općine Kalesija.

Tekst Konkursa Općine Kalesija, sa opisom poslova po radnim mjestima, uslovima za prijavu, kao i ostale napomene –
pogledajte na linku OVDJE.

******************
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija
sa pozivom na broj: 4/540

(NKP.ba)

PODIJELI