Pobjeda na Dan državnosti BiH: Dan kada je oslobođena Lisača i zarobljen...

Pobjeda na Dan državnosti BiH: Dan kada je oslobođena Lisača i zarobljen 61 vojnik VRS-a (VIDEO)

1572
0
SHARE
  • Jedna od najveličanstvenijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine desila se na današnji dan, 25. novembra 1994. godine.

Nakon 17 dana borbe, 25. novembra 1994. godine, na Dan državnosti BiH, jedinice Armije R BiH zauzele su Lisaču, lokaciju na planini Majevica s koje je agresorska Vojska RS kontrolisala putne komunikacije i često izvodila artiljerijske napade na Kalesiju, Živinice, Tuzlu i Lukavac.

Bitka za Lisaču je počela 8. novembra, kada je kalesijska 241. sprečansko-muslimanka lahka brigada ‘Gazije’, pod komandom Halila Jahića, stavila u potpuno okruženje jedinicu Vosjke RS koja se nalazila na ovom području. Dobro ukopani vojnici VRS-a na ovom uzvišenju okruženom brisanim prostorom imala je i atomsko sklonište.

Punih 17 dana vodile su se žestoke borbe. U nekoliko navrata združene jedinice Drugog korpusa Armije R BiH odbijale su napade, kako pokušaje proboja s Lisače, tako i napade drugih jedinica VRS koje su pokušavale da probiju obruč.

U nekoliko navrata pripadnicima Vojske RS bezbjednjak “Gazija” Abdulah Subašić Pajdo upućivao je pozive da se predaju, uz garantiranje da će biti tretirani kao ratni zarobljenici po međunarodnim konvencijama.


Na te pozive odgovarano je još žešćim napadima. Sve do tog 25. novembra. Tada su počeli pregovori sa opkoljenim vojnicima VRS-a.

na Lisaču se tada popeo inžinjerac kalesijskih “Gazija” Rusmir Hasanović, a oficiri VRS-a došli su do komandnog mjesta Armije RBiH.

Nakon kraćih pregovora, javili svojim nadređenim da su odlučili da se predaju. Naređeno im je da to ne čine, ali su tu naredbu odbili. Armiji RBiH predao se 61 vojnik, uglavnom s područja Ugljevika. Svi oni su kasnije, živi i zdravi, razmijenjeni. Cijeli taj događaj snimljen je kamerom i možete ga pogledati u video-prilogu, u kojem se najbolje vidi način na koji je oslobodilačka Armija R BiH poštovala Ženevsku konvenciju.

Pobjedu na Lisači izvojevale su združene jedinice Drugog korpusa Armije R BiH, ali najveći dio posla odradili su pripadnici kalesijskih ‘Gazija’ – 241. sprečansko-muslimanske lahke brigade.


(NKP.ba)