PODIJELI

Na 17. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija, vijećnici Senad Šmigalović (SDA) i Damir Džafić (SDP) su zatražili informaciju o vodosnadbjevanju na području općine Kalesija.

Radi se o problemu sa kojim se susreće veliki broj mjesnih zajednica na području općine Kalesija, a problem je posebno izražen u zadnjih mjesec dana, kada su skoro presušili izvori koji vodosnadbjevaju fabriku vode Krušik u Vukovijama.
Općina Kalesija nema rješenje za ovaj problem, pa JP “Vodovod i kanalizacija” vrši redukcije vode. Ono što je dodatni problem za građane jeste činjenica da ne postoje nikakve najave, odnosno raspored, pa je uključenje vode čista lutrija.
Problem predstavlja i to što vode redovno nema za dane vikenda, a u velikom broju naselja je nije bilo niti za vrijeme posljednjeg Kurban-bajrama.

Aktuelna vlast u Kalesiji je prije dvije godine najavljivala rješavanje dugogodišnjeg problema građana općine Kalesija, ali ni dvije ljetne sezone nisu iskoristili da riješe problem, iako su rješenje obećavali već u prvoj godini mandata.

Zanimljivo, na ovaj problem na zadnjoj sjednici su reagovali i vijećnici opozicije (SDA) kao i vijećnici iz parlamentarne većine (SDP), što govori da je problem kulminirao i među građanima, koji se redovno obraćaju vijećnicima, koji bi i trebali biti na usluzi građanima.

Građanima općine Kalesija, uzevši u obzir trenutnu situaciju i koliko aktuelna vlast rješava svakdonevne probleme, ne preostaje ništa drugo nego da se nadaju kiši…
Da nije žalosno, vjerovatno bi bilo pomalo i smiješno.

  • U nastavku pogledajte kako su o ovom problemu reagovali vijećnici Senad Šmigalović i Damir Džafić

Senad Šmigalović (SDA), inicijativa:
“Da se nadležna općinska služba, općinski načelnik i menadžment JP „Vodovod i kanalizacija“ DOO Kalesija, odmah pristupe rješavanju evidentnog problema nedostatka vodosnadbijevanja na području općine Kalesija.”

U obrazloženju inicijative Šmigalović je naveo;
“Evidentno je da posljednjih mjeseci smo svi mi svjedoci a građani općine Kalesija iz gotovo svih mjesnih zajednica izražavaju opravdano nezadovoljstvo stalnim redukcijama vodosnadbijevanja.
Problem je evidentan i tom problemu se mora pristupiti krajnje ozbiljno i odgovorno od strane svih pobrojanih u ovoj inicijativi. Širi se mreža korisnika a ne proširuju se nova nalazišta vode koja bi mogla zadovoljiti potrebe građana za vodosnadbijevanjem. Građane općine Kalesija ne zanima iz kojih sredstava će se obezbijediti nova izvorišta i bunari vode koji će zadovoljavati njihove potrebe da li iz ostvarene dobiti JP Vovodod i kanalizacija ili iz budžeta općine Kalesija, dakle sasvim je nebitno, koliko je bitna činjenica da se rješavanju tog problema pristupi krajnje odgovorno i studiozno i da se u konačnici taj problem i riješi, jer nedopustivo je da imamo ovoliko učestalu redukciju vodosnadbijevanja. Posebno sam zabrinut za narednu godinu ako se do tada ništa ne uradi po ovom pitanju.
Izražavam uvjerenje da novi direktor, zna šta treba uraditi te da se radi o mladom stručnjaku i vjerujem da je “dovoljno hrabar i autonoman” da se uhvatiti u koštac sa nastalim problemom a rezultate njegovog rada, uprave i nadzornog odbora tog javnog preduzeća ćemo naravno cijeniti ovdje.

Damir Džafić (SDP), inicijativa:
Da nadležna općinska služba u Prijedlogu budžeta za 2019. godinu planira sredstva koja će biti dovoljna za iskop i upajanje u postojeći sistem dva bunara, za potrebe JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija, a kojom bi se obezbijedile dovoljne količine vode za potrebe vodosnadbijevanja stanovništva općine Kalesija.

U obrazloženju inicijative, Džafić je istakao da su svi građani naše općine svjedoci da trenutni kapaciteti vode sa kojima raspolaže JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija nisu dovoljni za svakodnevno snadbijevanje građana Kalesije vodom. Kapaciteti vode kojima raspolaže ViK Kalesija su isti od osnivanja preduzeća, a broj priključaka je povećan sa početnih 2000 priključaka na trenutnih 6000, sa tendencijom rasta broja korisnika. Kako sva naselja općine Kalesija nisu pokrivena gradskog vodovodnom mrežom, potrebno je povećati kapacitete vode kako bi se vodovodna infrastruktura dalje razvijala. Problem nedostatka dovoljnih količina vode naročito dolazi do izražaja u ljetnom periodu, kada projektovani kapaciteti izvorišta opadnu za 40-50%.

Trenutno se radi na izgradnji potrebne infrastrukture i upajanja jednog bunara u postojeći sistem javnog vodosnadbijevanja, čiji je kapacitet oko 7 litara u sekundi. Da bi se riješio problem nedostatka kapaciteta vode, potrebno je još dodatnih 15 litara u sekundi, što u prijevodu znači da su nam potrebna dva nova bunara.

Obzirom da su ranije izvršene vodoistražne radnje na izvorištu Krušik, gdje je izvršeno lociranje i gdje su određene lokacije za još dva dodatna vodozahvata sa procijenjenim kapacitetom oko 20 litara u sekundi, iste bi trebalo što hitnije izgraditi i staviti u sistem vodosnadbijevanja, najkasnije do početka ljeta 2019. Godine, a kako bi svi građani naše općine imali uredno vodosnadbijevanje. Na ovaj način, praktično bi riješili problem redukcije. Inicijativa vijećnika Damira Džafića je usvojena jednoglasno.

(NKP.ba)

PODIJELI