Produžen rok za uplatu “markice” za 2015. godinu

Produžen rok za uplatu “markice” za 2015. godinu

101
0
SHARE

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je na osnovu Saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, produžio rok za uplatu godišnje premije osiguranja za 2015. godinu do 30. aprila tekuće godine.

markica zdravstveno 1

 

Nakon isteka roka, premiju osiguranja će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja za 2015. godinu osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja do 30.04.2015. godine, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio troškova prilikom korištenja iste saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 2/03).

Napominjemo da rok važenja premije osiguranja za 2014. godinu prestaje zaključno sa 31.03.2015. godine.

Visina premije osiguranja za 2015. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

.
(NKP.ba)