Prof.dr. Muhamed Omerović ponovo uputio novu Inicijativu za osnivanjem javne predškolske ustanove-vrtića...

Prof.dr. Muhamed Omerović ponovo uputio novu Inicijativu za osnivanjem javne predškolske ustanove-vrtića u Kalesiji

725
0
SHARE

Kalesija je jedna od malobrojnih općina koja nema predškolsku javnu ustanovu-vrtić.Vođen odgojno-obrazovnim potrebama djece predškolske dobi, doktor pedagoških nauka Muhamed Omerović, profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli, pokrenuo je ranije više puta inicijativu da se u budžet Općine Kalesija uvrste sredstva za osnivanje predškolske ustanove.To čini ponovo i sada.

Izrada elaborata

Prof.dr.Omerović kao akademski građanin naše općine podnosi inicijativu,predlaže i održavanje javne rasprave o ovom problemu te insistira da nadležni organi usvoje odluku o osnivanju predškolske ustanove.Na ovaj način bi ostvarili pravo dejce za obuhvat predškolskim odgojem u sistemu  Pedagoškog zavoda TK,zatim bi  zaposlili mlade obrazovane stručne kadrove;odgajatelje,profesore razredne nastave,medicinske sestre,pedagoge ,psihologe,tehničko osoblje i druge prema Pedagoškim standardima.Imamo stručne kadrove na našoj općini koji su bez posla a znaju da treba biti osnovana predškolska ustanova  koja će biti ufunkciji pavilnog razvoja djece naše.

Podsjećam,četiri Općine na području Tuzlanskog kantona, od ukupno 13, nema predškolsku ustanovu. Riječ je o općinama; Sapna, Teočak, Čelić i Kalesija. Sada u martu  ide upis djece u prvi razred osnovne škole.Pedagoško-psihološka istraživanja su pokazala kako   djeca koja su obuhvaćena predškolskim odgojem u ustanovi pokazuju značajniju zrelost odnosno pripremljenost za polazak u školu(gotovost) jer ciljevi i zadaci predškolskog odgoja i obrazovanja(curiculum) jesu da se kod djece značajnije razvijaju;kognitivne,socijalne,higijenske ,ekološke ,intelektualne ,radne,tjelesne,moralne vrijednosti.Ovim odsustvom obuhvata naše djece kompenzira se realizacijom pedagoškog rada od 150 sati sa djecom koja nisu obuhvaćena predškolskim odgojem što organizira Pedagoški zavod TK.Ovakav vid odgoja hoće pomoći našoj djeci ali obuhvat  djece u predškolskoj ustanovi će doprinijeti puno više.

NAPOMINJEM,INICIJATIVA ZA OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE U KALESIJI JE USTVARI IMPLEMENTACIJA OKVIRNOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI. KAO UNIVERZITESKI PROFESOR KOJI RADIM NA ODSJEKU;PEDAGOGIJA-PSIHOLOGIJA,PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE,TE KAO GRAĐANIN POZIVAM NADLEŽNE U OPĆINI, STRUČNE SLUŽBE DA ORGANIZUJU PRVU RASPRAVU U KABINETU NAČELNIKA NA TEMU”OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE -VRTIĆAU KALESIJI I DA SE PRISTUPI METODOLOŠKOM OKVIRU ZA IMPLEMENTACIJU ODNOSNO OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE U KALESIJI.DONOŠENJEM OSNIVAĆKOG AKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU U 2019.GODINI UKAZUJE NA PRAVILAN ODNOS PREMA DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA ,KAO I POŠTIVANJE I AFIRMACIJAKONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA.OBZIROM NA OBRAZOVNE POTREBE DJECE ,POTREBU NJIHOVOG PRAVILNOG I SREĆNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA SPREMAN SAM POMOĆI OPĆINI U IMPLEMENTACIJI OVOG PEDAGOŠKOG PROJEKTA ,ODNOSNO IZRADI I IMPLEMENTACIJI ODGOVARAJUĆIH PEDAGOŠKIH DOKUMENATA KAO ŠTO SU;SMJERNICE I ELABORAT ZA OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE.MORAMO VIŠE MISLITI O BUDUĆNOSTI MLADIH I NAŠE DJECE.

OBRAZLOŽENJE:

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU TUZLANSKOG KANTONA JE STUPIO NA SNAGU 18.11.2009. GODINE. OBJAVLJEN JE U „SLUŽBENIM NOVINAMA TUZLANSKOG KANTONA“ BROJ 12/09 I PREMA INFORMACIJI NADLEŽNOG MINISTARSTVA USKLAĐEN JE SA OKVIRNIM ZAKONOM O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI. IMPLEMENTACIJA ZAKONA ĆE POČETI U ŠKOLSKOJ 2010/2011 GODINI. ČLANOM OKVIRNOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI PROPISANO JE DA JE U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU, PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBAVEZNO ZA SVU DJECU TOG UZRASTA.PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE JE NA 16. SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA, ODRŽANOJ 11. I 30. OKTOBRA 2007. GODINE, I NA 9. SJEDNICI DOMA NARODA, ODRŽANOJ 29. OKTOBRA 2007. GODINE, USVOJILA OKVIRNI ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI. OKVIRNI ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI OBJAVLJEN JE U „SLUŽBENOM GLASNIKU BIH“ BROJ 88/07, 20.11.2007. GODINE, A STUPIO JE NA SNAGU 21.11.2007. GODINE. USVAJANJEM OKVIRNOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI REALIZIRANO JE OSNOVNO OPREDJELJENJE IZ DOKUMENTA „STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI“, USVOJENOG OD STRANE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE NA SJEDNICI OD 10.02.2005. GODINE. NAIME, STRATEGIJA JE PREDVIĐALA GODIŠNJE POVEĆANJE OBUHVATA DJECE OD 5 %, A OKVIRNI ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI JE USPOSTAVIO OBAVEZU PREDŠKOLSKOG OBUHVATA ZA SVU DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU. RAZVOJEM PEDAGOŠKIH I PSIHOLOŠKIH NAUKA UČVRSTILA SU SE SAZNANJA DA JE PREDŠKOLSKA DOB PRESUDNA FAZA ZA UČENJE, TJELESNI, INTELEKTUALNI, EMOCIONALNI I SOCIJALNI RAZVOJ DJETETA. POLAKO NESTAJU I POSLJEDNJI OSTACI TRADICIONALNOG SHVATANJA DA JE U RANOM DJETINJSTVU POTREBNO ZADOVOLJITI SAMO BAZIČNE POTREBE DJETETA.U POSLJEDNJIH DESETAK GODINA PREDŠKOLSKOM ODGOJU U SVIJETU SE POKLANJA SVE VIŠE PAŽNJE. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE IMAJU DIREKTAN UTICAJ NA UKUPNE ŽIVOTNE, INTELEKTUALNE I TJELESNE SPOSOBNOSTI SVAKOG POJEDINCA U DRUŠTVU. STRUČNJACI SU DOKAZALI DA KVALITETAN PREDŠKOLSKI ODGOJ UTIČE NA KASNIJU USPJEŠNOST DJECE U ŠKOLI I ŽIVOTU, ZDRAVSTVENO STANJE DJECE KOJE SE KASNIJE REFLEKTUJE NA ZDRAVSTVENO STANJE U ŽIVOTU, KAO I NA MANJI STEPEN ASOCIJALNOG I KRIMINALNOG PONAŠANJA.CILJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, KAO INTEGRALNOG DIJELA CJELOKUPNOG SISTEMA ODGOJA I OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI, JE OSIGURANJE OPTIMALNIH I JEDNAKIH UVJETA DA SVAKO DIJETE, OD ROĐENJA DO POLASKA U ŠKOLU, RAZVIJA I OSTVARUJE INTELEKTUALNE I TJELESNE SPOSOBNOSTI, KAO I KOMPETENCIJE, KROZ RAZLIČITE VIDOVE KVALITETNOG, PROFESIONALNOG, INSTITUCIONALNOG I VANINSTITUCIONALNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA.

VJERUJEM U INTERESOVANJE SVIH GRAĐANA NAŠE OPĆINE DA TREBA DOĆI ŠTO HITNIJE DO OSNIVANJA JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE-VRTIĆA I ADEKVATANIJE UKLJUČENJE NAŠE DJECE U PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE..

VRTIĆ JE DOM RADOSTI ZA DJECU..

ZAŠTO KALESIJA NEMA JAVNU USTANOVU-VRTIĆ A DRUGE OPĆINE IMAJU, PITAJU  I DJECA NAŠE OPĆINE?

POMOZITE DA DJECA IMAJU SRETNIJE DJETINSTVO

SREĆNI I ZDRAVI BILI..

KALESIJA,FEBRUAR  2019.

Inicijativu podnio:
Prof.dr.Muhamed Omerović

 

(NKP.ba)