Promjene u izgledu zastave Bosne i Hercegovine tokom 20.stoljeća (FOTO)

Promjene u izgledu zastave Bosne i Hercegovine tokom 20.stoljeća (FOTO)

1297
0
SHARE

Pripremio: Damir Bošnjaković, profesor

Mijenjanje državnih simbola Bosne i Hercegovine nije bila rijetka pojava. Krupne političke promjene tokom 20. stoljeća donijele su Bosni iHercegovini nekoliko različitih, međusobno suprotstavljenih državno-pravnih okvira. Konsekventno tome, dešavaju se i nagle promjene u izgledu zastave naše zemlje.

Zastava Bosne iz vremena pokreta za autonomiju 1831. godine

Zastava Bosne iz vremena pred okupaciju 1878. godine

U vrijeme Austrougarske uprave, polazište za grbbilo je duboko referiranje u srednji vijek, koji su ugarski vladari često potencirali. Radi se o fiktivnom znamenju pokrajine Rame koja se još od 12. stoljeća, povremeno,nalazila u vladarskoj tituli ugarskih kraljeva, a trebala je predstavljati Bosnu.

Zastava iz vremena okupacije BiH od strane Austro-Ugarske monarhije

Stvaranjem Kraljevine SHS, (od 1929. Kraljevine Jugoslavije) uočava se izostanak tradicionalnih simbolapa u heraldičkim rješenjima nema ništa što bi podsjećalo na Bosnu i Hercegovinu.

U periodu nakon Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina dobija grb i zastavu koji, uglavnom, sadrže komunistička obilježja. U crvenoj boji i dimnjacima nije bilo ništa bosansko u tradicionalnom smislu. Jedino bi se moglo reći za obrise grada Jajca (u grbu) da predstavlja referencu za mjesto zasijedanja AVNOJ-a.

Zastava Bosne i Hercegovine za vrijeme FNRJ/SFRJ.

Godine 1992., kada je Bosna i Hercegovina postigla nezavisnost, rješenje je pronađeno u grbu srednjovjekovne porodice Kotromanića, što je direktna poveznica s bosanskom tradicijom. Zastava i grb sa ljiljanima bili su potvrda bosanskog identiteta u odnosu na prethodni period. Međutim, agresija na Bosnu i Hercegovinu donijela je i borbu između simbola, pa je zastava Republike Bosne i Hercegovine smatrana simbolomsamo „jednih“.

Prva zastava Bosne i Hercegovine nakon disolucije Jugoslavije

         Zbog svega toga, španski političar i diplomata Carlos Westendorp, tadašnji visoki predstavnik u BiH, donio je 4. februara 1998. godine rješenje zastave i grba. Nova zastava je neutralna što je i bilonastojanje da e svi u njoj pronađu. Trokut na zastavi predstavlja simbolički tri naroda, a može se, po riječima historičara Duranovića, shvatiti i kao težnja Bosne i Hercegovine prema njenom evropskom putu. Osim toga, sasvim je jasno da žuti trougao predstavlja geografski izgled, a devet zvijezda jesu evropsko okruženje Bosne i Hercegovine.


Aktualna zastava Bosne i Hercegovine od 1998. godine.

Zastava Bosne i Hercegovine je plave boje.
Desno od centra nalazi se trougao žute boje.
Paralelno lijevoj strani trougla, od gornjeg ruba zastave do donjeg ruba, proteže se red bijelih petokrakih zvijezda.
Zastava je pravougaonog oblika.
Odnos izmedu dužine i širine zastave je 1:2.
(Član 3., Zakona o zastavi BiH)

Autor: Damir Bošnjaković, profesor

(NKP.ba)