PODIJELI

Prije nekoliko dana u štampi se pojavila knjiga “Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini – višemilenijski kontinuitet”.
Autori ovog obimnog historijskog djela na 550 stranica su dvojica Kalesijaca, profesori sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr.sc Senaid Hadžić te dr.sc Sead Selimović.

U ovoj knjizi obrađen je vremenski period historije ljudskog društva na prostoru Bosne i Hercegovine od prvih naseljavanja i prvih tragova prisutnosti čovjeka, pa sve do najnovijeg vremena. Ovdje se misli na prvobitne predhistorijske ljudske zajednice, zatim doba rimske vladavine, period srednjovjekovne Bosne,vrijeme osmanske i austrougarske vladavine ovim prostorima, jugoslavenski državni okvir, te Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu državu.
Obuhvaćeni su svi vidovi duhovnog stvaralaštva stanovnika ovih prostora: pismenost, umjetnost (slikarstvo, vajarstvo i slično), književnost,biblioteke, štampa, pozorište, filmska umjetnost itd.

“Ovo je prva knjiga ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Knjigu su recenzirala čak četiri recenzenta: prof. dr. Ivan Balta sa Filozofskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. Bego Omerčević i prof. dr. Midhat Spahić sa Filozofskog fakulteta u Tuzli, te prof. dr. Adnan Velagić sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru.
Objašnjen je višemilenijski kontinuitet življenja na prostoru današnje Bosne i Hercegovine. Knjiga je dokaz da Bosna i Hercegovina ima svoju političku, državnu, privrednu, vjersku i kulturnu tradiciju. Osim toga, knjiga je prilagođena čitaocima svih nivoa obrazovanja” – kazao je jedan od autora, Sead Selimović za kalesijski.com.

 

 

Pratite Nezavisni Kalesijski Portal na Facebooku

PODIJELI

1 komentar

  1. […] Prije nekoliko sedmica u štampi se pojavila knjiga “Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini – višemilenijski kontinuitet”. Autori ove knjige, koja pokazuje da BiH nije tamni vilajet kako to mnogi vole reći, su Kalesijci prof.dr Senaid Hadžić i prof.dr Sead Selimović (Opširnije – OVDJE) […]

Comments are closed.