PODIJELI

Svaki stranac će tokom 2020. godine morati raspolagati sa najmanje 150 KM, ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan planiranog boravka u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova BiH, na sjednici održanoj 23. januara 2020. godine donijelo odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranaca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH.

“Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2020. godinu”, stoji u odluci predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije.

Zakon o strancima BiH nalaže da stranci prilikom ulaska u BiH posjeduju gotov novac u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti, da posjeduju sredstava bezgotovinskog plaćanja prihvaćenih od bankarskog sistema u BiH ili sredstva koje omogućuje podizanje novca u Bosni i Hercegovini.

(NKP.ba)

PODIJELI