PODIJELI

Pratite Nezavisni Kalesijski Portal na Facebooku

Potpisivanje memoranduma o razumijevanju u implementaciji projekta “Stručno osposobljavanje i zapošljavanje kovača, CNC operatera i mehatroničara za potrebe preduzeća UNIS TOK Kalesija”, zakazano je za četvrtak, 24. januara, u prostorijama preduzeća UNIS TOK u Kalesiji.

Memorandum o razumijevanju potpisuju Misija USAID-a u BiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Općina Kalesija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (TK), Služba za zapošljavanje TK-a, Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla, Mješovita srednja škola Kalesija, Udruženje za razvoj NERDA i preduzeće UNIS TOK d.o.o.

Ovim činom otvorit će se put za zapošljavanje 100 novih radnika koji će u skladu sa razvojnim potrebema preduzeća UNIS TOK Kalesija u toku narednih godinu dana proći kroz program edukacije.

Uz tehničku podršku USAID-Sida FIRMA projekta, zainteresovane strane su se dogovorile da realizuju program stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba u zvanja/zanimanja: CNC operater, mehatroničar i kovač. Implementator aktivnosti je Udruženje za razvoj NERDA.

Putem ove aktivnosti razvijat će se javno i privatno partnerstvo, koje će se dodatno biti ojačano mehanizmima za kontinuirano rješavanje pitanja neuravnoteženosti ponude i potražnje za radnom snagom, odnosno usklađivanja znanja, vještina i kompetencija radnika sa potrebama tržišta rada.

Realizacijom ovog i sličnih programa stručnog osposobljavanja stvaraju se uslovi za veću mobilnost i bolju zapošljivost radne snage koja se nalazi na evidenciji službi za zapošljavanje, saopćeno je iz USAID-a.

 

(NKP kalesijski.com)

PODIJELI