“Tijesnom većinom” OV Kalesija povećalo cijene vode za domaćinstva

“Tijesnom većinom” OV Kalesija povećalo cijene vode za domaćinstva

370
0
SHARE

Općinsko vijeće Kalesija je na prvoj ovogodinjoj sjednici vijeća usvojilo Odluku o povećanju cijene vode na području općine Kalesija. Radi se o poskupljenju za domaćinstva od 37,5 %, do 15 kubika vode mjesečno.
Naime, dosadašnja cijana vode na području općine Kalesija iznosila je 0,80 KM, dok će novim cjenovnikom cijena vode iznositi 1,10 KM za građane koji tokom mjeseca potroše do 15 kubika vode. Cijena potrošnje vode preko 15 kubika mjesečno ostala je nepromijenjena i iznosit će 2,33 KM/m3.
ov kalesija 2014
Upravo ova Odluka izazvala je najveće ineresovanje vijećnika, koji su bili podijeljenog mišljenja u pogledu povećanja cijene vode. Opozicioni vijećnici su smatrali da nema potrebe za povećanjem cijene vode, jer je to udar na budžet građana u veoma teškom vremenu. S druge strane vijećnička većina je bila mišljenja da je povećanje neophodno za normalno funkcionisanje preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ i da se novim cjenovnikom cijena vode na području kalesijske općine izjednačava sa cijenama u susjednim općinama.

Nakon dugotrajne rasprave i suprostavljenih argumenata za i protiv povećanja cijene vode, Odluka o povećanju je usvojena „tijesnom većinom“ sa 14 glasova za, dok je 6 vijećnika bilo protiv, a 6 suzdržano.

Klub vijećnika SDP-a je prilikom razmatranja predloženog dnevnog reda tražio da se ova Odluka povuče sa današnje sjednice. Međutim, prilikom izjašnjavanja vijećnika SDP-ov prijedlog nije dobio dovoljan broj glasova.

Općinsko vijeće još je usvojilo Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine. Vijećnici su podržali Odluku o prihvatanju inicijative za izdvajanje naseljenog mjesta Zukići iz MZ Memići i osnivanje nove MZ Zukići. Nakon donošenja ove odluke mještani Zukića će provesti referendum, na kojem će se izjasniti o inicijativi za izdvajanje iz MZ-e Memići i osnovanje zasebne MZ-e Zukići. Da bi Zukići dobili zasebnu Mjesnu zajednicu potrebno je da se na referendumu pozitivno izjasni više od 50 % građana s pravom glasa koji izađu na referendum, a nakon toga bi Općinsko vijeće Kalesija donijelo Odluku o osnivanju nove MZ-e Zukići.

Na ovoj sjednici usvojene su i Odluke koje se odnose na razrješenje članova Općinske izborne komisije i raspisivanje oglasa za izbor predsjednika i dva člana OIK. Naime, dosadašnji član izborne komisije, Osmo Halilović je podnio ostavku na članstvo u Općinskoj izbornoj komisiji, a uskoro ističe i mandat Hajrudinu Huseinoviću, predsjedniku i Perici Drakiću, članu izborne komisije općine Kalesija, tako da je Općinsko vijeće donijelo Odluku da se raspiše konkurs za imenovanje predsjednika i dva člana izborne komisije općine Kalesija.

S obzirom da su aktuelna deminiranja terena na lokalitetu Kazin Tuk i da su započeli radovi na izgradnji puta Osmaci – Kalesija vijećnici su usvojili i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupnog puta u poljoprivrednom kompleksu Kalesija Gornja na dijelu podvožnjaka (pogon) Kazin Tuk općina Kalesija.

Prihvaćen je Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za prošlu godinu i Program rada ovog uduženja u ovoj godini.

Na prijedlog Općinskog pravobranilaštva usvojen je zaključak kojim se zadužuje Služba za upravu općine Kalesija da, za narednu redovnu sjednicu Općinskog vijeća, sačini prijedlog akta o ukidanju prava korištenja ZZ “Voćar” Kalesija na svim nekretninama koje se nalaze u posjedu ovog pravnog lica, a koje su u zemljišnoj knjizi upisane kao državna svojina, kao i nekretninama za koje postoji pravni osnov sticanja u državnu svojinu.

M.Zulić, RadioFeral
(NKP.ba)