PODIJELI

Fabrika deterdženata Dita 1977 radi punim kapacitetom. U skladu sa raspoloživim sirovinama i repromaterijalom, osim redovne dvije smjene, uvodi se i treća smjena. U proteklom periodu su odgovorili na zahtjeve Kantonalne direkcije robnih rezervi, a iste zahtjeve su uputili i iz Federalnog štaba civilne zaštite, općina, gradova, kantonalnih ministarstava i drugih organa vlasti, za veće količine dezinficijenasa.

S obzirom na znatno više cijene sirovina te otežan njihov transport, kao i otežanu nabavku ambalaža, proizvode se maksimalne količine sredstava za dezinfekciju, koje se mogu dobiti iz raspoloživih resursa.Proizvedeno je preko 30 tona sredstva za dezinfekciju, očeujuje se da ukupna proizvodnja ovih sredstva biti i puno veća.

S obzirom na znatno više cijene sirovina te otežan njihov transport, kao i otežanu nabavku ambalaža, proizvode se maksimalne količine sredstava za dezinfekciju, koje se mogu dobiti iz raspoloživih resursa.Kao što je poznato Dita je bila godinama veliki gubitaš i socijalni problem u Tuzli, sve dok ga nije najvećI trgovački lanac u BiH Bingo.

(NKP.ba)

PODIJELI