PODIJELI

Broj zaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu veći je od broja nezaposlenih, pokazuju podaci JU Služba za zapošljavanje TK i Porezne uprave FBiH. Prema podacima ovih institucija u maju 2016. godine na području našeg kantona bilo je 94.126 zaposlenih osoba i 91.989 nezaposlenih. Prvi put poslije rata da ovaj omjer ide u prilog broja zaposlenih. Konstantni su pad broja nezaposlenih tokom 2016. godine, te porast broja zaposlenih sa evidencije Službe za zapošljavanje, saopšteno je iz Vlade TK piše TIP.ba.

Analizirajući podatke za prvi kvartal ove godine, a koji se odnose na zaposlenost po općinama u Tuzlanskom kantonu, može se primijetiti da je najviše zaposlenih, njih 30.681 u Gradu Tuzla, a zatim slijede Gračanica sa 9.413, Živinice 8.814. Lukavac 8.078, Gradačac 7.390, Banovići 5.191, Srebrenik 5.101, Kalesija 3.704, Kladanj 2.003, Doboj Istok sa 1.726, te Čelić, Sapna i Teočak sa manje od 1.000 zaposlenih.

Grad Tuzla, bilježi i najveći broj nezaposlenih 19.772, ali i jedini ima znatno veći broj zaposlenih od broja nezaposlenih osoba. Kod ostalih općina ta razlika je znatno manja i u većini slučajeva se radi o većem broju nezaposlenih od broja zaposlenih na području općina.

Ovoj informaciji iz Vlade TK ćemo dodati informaciju da je na evidenciji Biroa za zapošljavanje općine Kalesija više od 8.000 osoba, što je čak više nego duplo od broja zaposlenih osoba.
Ipak, treba pomenuti da je broj nezaposlnih osoba u Kalesiji godinama bio blizu cifre od 10.000 osoba, te da se ovaj broj rapidno spamnjuje protekle dvije godine. Razlog tome je činjenica da je sve veći broj osoba napustio Kalesiju i BiH, ali i strožije kontrole na evidenciji Biroa, gdje se osobe “skidaju” sa evidencije veoma brzo ukoliko se na vrijeme u kanlcelariju Biroa po pečat u svoje “radne knjižice”.
Svakako ne treba zanemariti i projekte Vlade TK i Vlade FBiH za projekte zapošljavanja, zahvaljujući kojima se sa evidencije Biroa skinuto stotine građana.

Ipak, barem kada je u pitanju općina Kalesija, broj NEZAPOSLENIH osoba je daleko veći od broja zaposlenih osoba.

(NKP.ba)

PODIJELI