U subotu obilježavanje 30. godišnjice 205. brdske brigade Kalesija

U subotu obilježavanje 30. godišnjice 205. brdske brigade Kalesija

280
0
SHARE

JOB “Unija veterana” Kalesija organizuje obilježavanje 30. godišnjice od formiranja 205 brdske brigade Kalesija.

  • Obilježavanje godišnjice će se održati u subotu, 4. januara, prema sljedećem programu:
    -11:00-11:45 sati – Okupljanje učesnika i članova porodica poginulih boraca u centru Kalesije
    -12:00-13:00 – Klanjanje podne namaza i učenje tevhida za poginule borce općine Kalesija
    -13:00-14:00 sati – Okupljanje ispred centralnog spomen obilježja: himna, učenje fatihe, polaganje cvijeća, obraćanje komandanta brigade Mirsada Gutića, obraćanje načelnika Općine Kalesija Seada Džafića i historijski čas.

Podsjećamo, početkom 1993. godine dolazi do reorganizacije i okrupnjavanja jedinica Armije na kalesijskom području, tako da je na zahtjev Ratnog predsjedništva opštine Kalesija i Opštinskog štaba TO Kalesija naredbom komandanta 2. korpusa 5. februara 1993. godine formirana 205. brdska brigada Kalesija. U trenutku nastajanja brigada je u svom sastavu imala: komandu, tri brdska bataljona, izviđačko – diverzantsku četu “Rambo”, protivoklopnu četu, četu za podršku, samostalnu pješadijsku četu, izviđački vod, vod vojne policije, inžinjerski vod i druge prištapske jedinice, ukupno 1662 pripadnika.

Komanda brigade je bila smještena u Saračima, komanda 1. bataljona u gradu Kalesija, komanda 2. bataljona u G. Raincima, komanda 3. bataljona u G. Vukovijama (Masle),  DIČ “RAMBO” u Brdima (nastala od izviđačko diverzantskih vodova 2. i 3. bataljona), Samostalna pješadijska četa u Jajićima, Izviđački vod u Donjim Raincima, Vod vojne policije u G.Raincima, i Inžinjerijski vod u Saračima.

U najznačajnije aktivnosti 205. brigade ubrajaju se i ofanzivna borbena dejstva. Tu spadaju aktivnosti   10.marta 1993.godine u rejonu Visa u sadejstvu sa 216. živiničkom brigadom, zatim 3. aprila 1993. godine na pravcu Brezik-Hemlijaši-Staro Selo s ciljem ovladavanja Mahalom i Bulatovcima, pri čemu se posebno istakla četa “Rambo”.  Brigada je učestvovala u aktivnim borbenim dejstvima i na pravcu Banj Brdo i Stolice 12.aprila 1993.godine, u sadejstvu sa 1.  Teočanskom brigadom, takođe i 13-15.maja 1994. godine prema Maloj Jelici i Lisači.

(NKP.ba)