PODIJELI

Rješavanje pitanja zaostalih predmeta u sudovima u BiH je gorući problem bh. pravosuđa i drugih odgovornih institucija. Prema podacima rješenih i nerješenih slučajeva, u odnosu na ranije godine može se reći da je došlo do pomaka u sudovima na području TK, a među najažurnije sudove uvršteni su Općinski sud Tuzla i Općinski sud Kalesija.

opcinski sud kalesija

Uprkos reformi pravosuđa u BiH, problem nerješenih predmeta i dalje predstavlja veliku prepreku uspostavljanju i izgradnji efikasnih sudova i povjerenja građana u pravosudni sistem u BiH. Svjesni te činjenice, u rješavanje ovog problema aktivno su se uključili sudovi u Tuzli i Kalesiji. U Općinskom sudu u Tuzli zaključno sa novembrom 2013. godine riješeno je 50 hiljada predmeta od čegaje čak 25 hiljada onih starijih od jedne godine, što je za pet hiljada predmeta, odnosno 12 % više u odosu na prethodnu godinu, prenosi RTV Slon.

„Zaključno sa novembrom imamo nezavršenih oko 23 hiljade nekomunalnih predmeta starijih od godinu dana, a komunalnih 75 hiljada“, izjavio je za RTV Slon Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda Tuzla.

Općinski sud u Kalesiji završava 2013. godinu među najažurnijim sudovima u Tuzlanskom kantonu. Od zaprimljenih u rad 7187 predmeta tokom 2013. godine riješeno je do 20. decembra 3706 predmeta. To znači da je na kraju ove godine ostalo neriješen 3481 predmet. Općinski sud Kalesija ima svega tri do četiri stara predmeta, te se imajući u vidu ukupne statističke pokazatelje, po rezultatima svrastava u najefikasnije i najažurnijie sudove u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na krajnji rezultat nije se u prevelikoj mjeri odrazio ni nedostatak osoblja, stručnog saradnika i jednog sudije.

„Nema zastoja na planičnom referatu, na krivičnom i svim drugim referatima, osim što je malo došlo do povećanja maličnih predmeta i ostavina što radi stručni saradnik, ali od kad je uposlen već su vidni rezultati i na tom polju“, kazala je predsjednica Općinskog suda Kalesija Dražena Pejanović.

U TK ima i sudova kojima do postizanja ovakvih rezultata predstoji još puno truda. Jedan od sudova koji se nastoji upisati na listu ažurnih je Općinski sud u Živinicama.

Početkom 2013. godine u sudu je bilo preko 13 hiljada nerješenih predmeta, da bi se za 11 mjeseci riješilo preko devet hiljada.

„Već za ovaj period imamo umanjenje za 1135 predmeta. To su značajni pokazatelji s obzirom na naše kapacitete, ograničene mogućnosti, broj izvršilaca i sve probleme koji nas prate“, kazao je Ibrahim Bubić, predsjednik Općinskog suda u Živinicama.

Sporo rješavanje predmeta utiče na povjerenje građana u pravosudni sistem, što ne predstavlja iznenađenje s obzirom na činjenicu da pred sudovimau BiH postoje predmeti koji su stariji od 20 godina. Ažurnost sudova i jačanje pravosudnih institucija i vladavine prava su preduslovi koje BiH treba ispuniti prije stupanja u EU.

(NKP.ba)

PODIJELI