Uskoro povećanje cijene odvoza otpada za građane Kalesije za 57%: Umjesto strategije...

Uskoro povećanje cijene odvoza otpada za građane Kalesije za 57%: Umjesto strategije povećanja broja korisnika i manje cijene, desit će se obrnuto?!

160
0
SHARE

7 KM po domaćinstvu je cijena koju građani općine Kalesija plaćaju za mjesečni odzvoz smeća. Ova cijena bi ubrzo mogla biti povećana na 11 KM, što je povećanje za čak 57,1%, nakon što je Općinsko vijeće Kalesija na 33. redovnoj sjednici (25.02.2016.) usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za deponovanje čvrstog komunalnog otpada.

komunalac odvoz smeca 3

Ovom Odlukom je data saglasnost Javnom preduzeću “Regionalna deponija” d.o.o Zvornik na Odluku Skupštine javnog preduzeća o visini naknade za deponovanje čvrstog
komunalnog otpadav iznosu od 39,00 KM po toni, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost (sa PDV-om 45,63 KM).
Podsjećamo, komunalni otpad se proteklih godina odvozio na “privremenu” deponiju ispod Visa nedaleko od centra Kalesije, dok bi tokom ove godine konačno trebala početi sa radom “Regionalna deponija CRNI VRH”, koja je izgrađena u suradnji osam općina, među kojima i općina Kalesija.

Iako postoji Odluka Općinskog vijeća o obavezi plaćanja odvoza komunalnog otpada, veliki broj domaćinstava ne poštuje ovu odluku te komunalni otpad odlaže na “divljim” deponijama, ili isti spaljuje na mjestima koja nisu predviđena za to.
Za odvoz smeća na području općine Kalesija je zaduženo preduzeće JKP “Komunalac” Kalesija, koje djeluje kao dioničko društvo u mješovitom vlasništvu (dijelom i vlasništvo Općine), što je i najveći problem za sprovođenje Odluke općinskog vijeća o obaveznom plaćanju odvoza smeća.

Iako je usvojena Odluka o davanju saglasnosti za povećanju cijene komunalnog otpada po toni na 45,63 KM, u cilju što bržeg početka rada Regionalne deponije “Crni vrh”, podijeljenja su mišljenja vijećnika.

Reakcije vijećnika: U čemu je “zamka”?!

Muhamed Osmanović je upozorio da će ovo dovesti do povećanja cijene odvoza otpada za građane općine Kalesija, iako se ovom Odlukom to ne definiše.

Mujo Mujkić je upozorio da je povećanje cijene odvoza otpada na 11 KM, odnosno povećanje za 4 KM na mjesečnom nivou, udar na džepove građana. Mujkić je rekao da je trebalo ispitati da li je i prethodna cijena od 7 KM bila realna.
Također, Mujkić je upitao da li treba otvoriti vrata privatnom sektoru, koji bi se, pored Komunalca bavili prijevozom komunalnog otpada? Možda bi u takvom odnosu snaga cijena odvoza smeća bila manja.
Mujkić je rekao da postoje općine u kojima odvoz smeća vrše privatne firme, te da je cijena ove usluge daleko manja.

Fikret Suljkanović: 600.000 KM godišnje za amortizaciju?
Fikret Suljkanović: 600.000 KM godišnje za amortizaciju?

Asim Mehmedović je naglasio neophodnost usvajanja ove Odluku i da je dobro što će uskoro početi sa radom Regionalna deponija Crni vrh, jer će se time zatvoriti deponija u podnožju Visa. On smatra da bi Komunalac trebao povećati broj korisnika i uključiti veći broj domaćinstava u plaćanje odvoza otpada, kako ne bi došlo do povećanja cijene.

Fikret Suljkanović je dao vjerovatno i najbolju “analizu”. Naime, Suljkanović je iščitavajući njihove materijale otkrio da se “zamka” krije u dijelu koji se odnosi na amortizaciju ove firme za što se odvaja 50 % prihoda. Za ove namjene bi se odvajalo oko 600 hiljada KM na godišnjem nivou, kazao je Suljkanović, što je vjerovatno jedinstven slučaj.
Da je “amortizacija” ove firme manja, što bi bilo i realno, cijena odvoza otpada po toni bi bila manja, a time ne bi došlo do povećanja cijene odvoza otpada za domaćinstva u općini Kalesija.

Nakon rasprave vijećnika, dodatna pojašnjena je dao Aleksandar Vračević, direktor Regionalne deponije “Crni vrh”, nakon čega je ova Odluka i usvojena.

Neredovan odvoz smeća, naročito u centru Kalesije
Neredovan odvoz smeća, naročito u centru Kalesije

 

Iako “Komunalac” i Općina moraju raditi na povećanju broja korisnika, povećanje cijene će smanjiti broj korisnika?

Zvaničan datum početka rada Regionalne deponije “Crni vrh” se još uvijek ne zna, a do tada će se komunalni otpad i dalje dovoziti na “privremenu” deponiju ispod Visa, 50-tak metara od rijeke Spreče.

Kada će doći do povećanja cijene odvoza otpada, i kolika će biti zvanična i konačna cijena, ostaje da se vidi.
Čini se da ne postoji strategija “Komunalca” i Općine za povećanje broja korisnika, pa je povećanje cijena neminovnost.
Dakle, umjesto povećanja broja korisnika i smanjenja cijene,  u Kalesiji će se vjerovatno desiti obrnut slučaj – smanjenje broja korisnika i povećanje cijene.

Nakon ove Odluke, koja će dovesti do povećanja cijena za domaćinstva, mnogi građani razmišljaju da prestanu plaćati odvoz smeća, jer oni koji to ne plaćaju ne snose posljedice zbog toga.

Ono što svakako smeta građanima, naročito stanarima u centru Kalesije, jeste neredovan odvoz smeća.

.
(NKP.ba)