Uspješnom saradnjom Kalesijaca do uspješnog poslovanja i prestižnih certifikata: FIRMA „CloudIT“ CERTIFICIRANA...

Uspješnom saradnjom Kalesijaca do uspješnog poslovanja i prestižnih certifikata: FIRMA „CloudIT“ CERTIFICIRANA PREMA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 i ISO 22301:2019

2126
0
SHARE

Firma „CloudIT“ d.o.o. Sarajevo, čija je osnovna djelatnost: obuhvat dokumenata i podataka, upravljanje dokumentima i poslovnim procesima, pohrana i arhiviranje dokumenata, razvoj informacijskih rješenja i usluge IT infrastrukture, završila je projekat implementacije i certifikacije međunarodnih standarda ISO 27001:2013 (Sistem upravljanja sigurnošću informacija-ISMS) i standarda ISO 22301:2019 (Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja-BCMS), koji zajedno sa već implementiranim i 2019. g. certificiranim standardom ISO 9001:2015 (Sistem upravljanja kvalitetom-QMS), čime Integrisani sistem upravljanja (IMS) firme.

Vlasnik i direktor „CloudIT“ d.o.o. Sarajevo KULIĆ ADMIR, dipl.ing.el., posebnu zahvalnost iskazuje Agenciji za ISO standarde i edukaciju „DEMING CONSULTING“ iz Tuzle i konsultantu mr HUKIĆ ADMIRU, dipl. ing. el., na velikoj pomoći u realizaciji ovog projekta, ispoljavajući izuzetnu stručnost, iskustvo, odgovornost, upornost, istrajnost, motiviranost, te kolegijalan, ljudski i pedagoški pristup u pružanju konsultantskih usluga u svim fazama ovog projekta, kao i svim rukovodiocima, radnicima i eksternim saradnicima, koji su ovu firmu zajedno, doveli do ova tri prestižna certifikata.

 

Prema riječima vlasnika i direktora firme KULIĆ ADMIRA, cilj uvođena pomenutih međunarodnih standarda u poslovanje firme, je, prije svega, riješenost i odlučnost, da već postignuti i prepoznatljiv kvalitet svih poslovnih operacija i procesa, a samim tim i proizvoda i usluga firme, kao i sigurnost informacija i kontinuitet poslovanja, podigne na još veći nivo, usklađujući ih sa zahtjevima ovih međunarodnih standarda, ispunjavajući pri tome sve zakonske i regulatorne zahtjeve, zahtjeve tržišta i kupaca, povećavajući njihovo zadovoljstvo.

Naravno, potvrda svega toga su i ovi prestižni certifikati.

Naime, zbog specifičnosti proizvoda i usluga koje nudi svojim klijentima, nakon što je 2019. g. firma certificirana prema ISO 9001:2015, ukazala se logična potreba da svoje procese i poslovanje uskladi i sa ISO 27001:2013 i ISO 22301:2019, čime su postali jedna od rijetkih ili svega nekoliko firmi u BiH, koje je svoje poslovanje uskladila sa zahtjevima ova tri međunaodna standarda.

Sam projekat je trajao oko devet mjeseci i odvijao se predviđenom dinamikom, kako je to predviđeno utvrđenim termin planom realizacije projekta.
Na kraju projekta, od strane predstavnika (auditora) uglednog međunarodno akreditovanog certifikacijskg tijela TÜV NORD iz Esena (Njemačka), dana 01.08.2022. g. izvršen je recertifikacijski audit (provjera) za ISO 9001:2015, te, kako je to propisano procedurom certifikacijskog tijela, 18.07. (1. faza), kao i 04. i 05.08.2022. g. (2. faza) certifikacijski audit za ISO 27001:2013 i 22301:2019. U audit izvještajima, auditori su konstatovali da je organizacija predočila dokaze kojim potvrđuje da ispunjava sve zahtjeve propisane ovim međunarodnim standardima, te da nisu uočene nikakve veće neusklađenosti (neispunjenosti zahtjeva), koje bi mogle upućivati u sumnju da upravljanje procesima nije učinkovito ili da proizvodi ili usluge ne ispunjavaju specificirane zahjeve standarda, kao ni manje neusklađenosti, koje bi mogle uticati na sposobnost organizacije da postiže željene rezultate, te predložili izdavanje certifikata.

Na kraju da napomenemo da su Kulić Admir i Hukić Admir, prijeklom iz Kalesije, odnosno iz Tojšića i da su izuzetno uspješni, dokazani i priznati u djelatnostima kojima se bave.

(NKP.ba)