Utvrđene cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i...

Utvrđene cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2014. godinu

160
0
SHARE

rodni list bih
Na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je u utorak (14.januara), kako prenosi Fena, na sjednici u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2014. godinu koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Pakovanje i štampanje ovih dokumenata, u skladu s Odlukom o štampanju i distribuciji matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga FBiH, za potrebe svih općina i gradova u Federaciji BiH vrši Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija “Službeni list BiH” Sarajevo, koje Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova isporučuje matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove po utvrđenim cijenama, na osnovu čega se u Budžetu FBiH osiguravaju sredstva za te potrebe, a općine refundiraju troškove FMUP-u.

Cijena jednog primjerka (na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku) matičnih knjiga rođenih, državljana (s obrascima broj 2, 2B i 2A), vjenčanih i umrlih iznosit će 86,2875 konvertibilnih maraka (KM).

Izvodi iz ovih matičnih knjiga, izvodi namijenjeni za inozemstvo, kao i uvjerenje o državljanstvu (na obrascima broj 13, 13A i 13B) koštat će 0,392 KM.

Cijena vjenčanog lista iznosit će 1,72 KM.

U ove cijene uračunat je PDV, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(NKP.ba)