PODIJELI

19:20 – ZAVRŠENA JE 28.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA 

19:20 – Kao posljednja tačka dnevnog reda razmatrana je Informacija o prestanku sa radom društva „Agencija za razvoj općine Kalesija“ doo Kalesija i pokretanje postupka likvidacije

19:16 – Usvojen je Zaključak o vođenju rasprave po vijećničkim inicijativama 

19:13 – Prihvaćen je Elaborat o društveno – ekonomskoj opravdanosti izgradnje i osnivanja  ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje u Kalesiji 

19:12 – Sead Džafić (načelnik) –obdanište je potrebno Kalesiji. Razgovarao sam sa predstavnicima viših nivoa vlasti i nadam se da bi objekat u narednoj godini mogao biti pokriven. Trebate nam svi pomoći da što prije završimo ovaj objekat, koji je potreban našoj djeci. 

18:57 – Trenutno je razmatranje Elaborata o društveno – ekonomskoj opravdanosti izgradnje i osnivanja  ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje u Kalesiji. Elaborat je predstavio Elmir Tukić, koji je izradio Elaborat u saradnji sa dr. Muhamedom Omerovićem. 

18:52 – Usvojen je Plan rada Općinske izborne komisije Kalesija za period 01.01. – 31.12.2020. godine.

18:51 – Usvojene su Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2020. godini i Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2020.godini

18:49 – Usvojen je Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2020. godini 

18:47 – Usvojeni su Programi rada za 2020.godinu javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija: JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, JZU “Dom zdravlja” Kalesija, JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija, JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija, JP “Veterinarska stanica” Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija. 

18:43 – Mensur Hukić (NLSDž) – Smatram da javna preduzeća trebaju biti samoodrživi, kako bi se prestalo sa praksom subvencija iz budžeta općine Kalesija. 

18:40 – Na dnevnom redu su Programi rada kalesijskih javnih preduzeća i ustanova za 2020.godinu: JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, JZU “Dom zdravlja” Kalesija, JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija, JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija, JP “Veterinarska stanica” Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija.


18:39 – Usvojen je Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2020. godinu 

18:38 – Usvojen je Program rada načelnika za 2020.godinu

18:37 – Nakon pauze, nastavljena je 28.redovna sjednica vijeća. Vijećnici će se u nastavku izjasniti o Programu rada načelnika za 2020.godinu

18:23 – PAUZA 

18:22 – Senad Šmigalović (SDP) je u ime Kluba vijećnika SDP-a predložio pauzu prije izjašnjavanja

18:20 – Rašid Vildić (BPS) – Pohvale na predloženi Program rada načelnika za 2020.godinu

18:17 – Na dnevnom redu je Program rada Općinskog načelnika za 2020. godinu 

18:16 – Usvojen je Program rada Općinskog vijeća Kalesija za 2020. godinu 

18:14 – Na dnevnom redu je Program rada Općinskog vijeća Kalesija za 2020. godinu 

18:13 – Usvojen je Plan implementacije Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027. godina za 2020.godinu.


18:08 – Usvojen je Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija  za period 2020 – 2025.godina 

18:07 – U toku je razmatranje Odluke o davanju saglanosti na Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija  za period 2020 – 2025.godina 

18:06 – Sead Džafić (načelnik) – Izražavam žaljenje što ova odluka nije usvojena. Pozivam sve one koji sutra budu imali ovaj problem da se obrate vijećnicima koji su glasali protiv ove odluke. Vijećnici će snositi odgovornost kada sutra budemo imali problem ukopavanja uginulih životinja

18:04 – Nije usvojena Odluka o izmjenama Odluke o određivanju lokacije za stočno groblje. Za odluku je glasalo samo 11 vijećnika 

18:04 – Sa 16 glasova ZA i 4 suzdražana glasa usvojeni su zaključci Kolegija: obavezuje se Veterinarska stanica da prilikom ukopa uginulih životinja da vodi računa da se ispoštuju svi zakonski propisi. 

da se izvrši ograđivanje stočnog grbolja, da se izvrši svakodnevni nadzor, obavezuje se načelnik i službe da pruže pomoć i saradnju JP Veterinarska stanica Kalesija.  

18:02 – Nastvaljena je sjednica

18:02 – Očekuje se nastavak sjednice. 

17:27 – PAUZA 

17:26 – Enes Idrizović (predsjedavajući Općinskog vijeća ) – prijedlozi zaključaka Kolegija vijeća: obavezuje se Veterinarska stanica da prilikom ukopa uginulih životinja da vodi računa da se ispoštuju svi propisi. 

Da se izvrši ograđivanje stočnog grblja, da se izvrši svakodnevni nadzor, načelnik i službe da pruže pomoć i saradnju JP Veterinarska stanica Kalesija.  


17:22 – Nermin Živčić (direktor Veterinarske stanice Kalesija) – Budžetom su obezbijeđena sredstva za urešenje i ograđivanje stočnog groblja. Trenutno imamo još mjesta za ukop uginulih životinja. Taj problem bi se mogao pojaviti negdje u 7.mjesecu, po mojoj procjeni. Koliko smo u mogućnosti mi stočno groblje održavamo uredno. Pozivam vas sve zajedno da odemo na stočno groblje i ko nađe bilo šta na tom groblju možete mene zakopati na dubini od 6 metara, koliko duboko ukopavamo uginule životinje

17:21 – Nakon još jedne pauze, nastavljena je 28.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu je razmatranje Odluke o izmjenama Odluke o određivanju lokacije za stočno groblje

16:38 – PAUZA 

16:37 – Galib Softić (SDP) – Treba vidjeti sa strukom da se ispoštuju propisi. Imam atomsku bombu ispod Visa, gdje ima i hemijskog otpada. Moramo pronaći zadovoljavajuće rješenje za sve.  

16:35 – Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Stočno groblje na području općine Kalesija treba i tu nema dileme. Zaštita tla, zraka, vode, okoliša mora biti uređeno na propisan način. Stočno groblje postoji, a Veterinarska stanica se treba potruditi da se ne smiju širiti mirisi i razbacana otpad. Dosta toga je precizirano u Odluci, ali treba vidjeti ako treba da se obezbijede i dodatna sredstva. Sve trebamo ispoštovati i ne smije biti neprijatnog mirisa niti razbacanog otpada na zemlji.  

16:32 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – možete donijeti odluku kakvu hoćete ali ćete vi snositi posljedice. Građane ne možete kupiti osim dobrim. Ovo nije put da se ophodite građanima. 

16:31 – Sead Džafić (načelnik) – Niko neće da kaže da smo otpad deponovali u podnošje Visa. Nekadašnji načelnik je potpisao ugovor za Regionalnu deponiju koju skupo plaćaju građani općine Kalesija. Klaonicama moramo omogućiti da posluju i rade. Postoji način da se stočno groblje uredi da nikome ne smeta. I mezarje se proširuje, muke muče gdje da sahranjuju svoje mrtve. 

Adnan Kamerić (SDA) – Mi smo preletači koji smo podržavali načelnika pa kada nije ispunio lične interese vratimo se u SDA. Otpad negdje moramo odlagati. Stočno groblje je napravila općina Kalesija 2008.godine. Hajde da donesemo odluku da zatvorimo stočno groblje prvi kontejner će doći pred tvoju radnju. Nije samo u pitanju moja, već još jedna klaonica. Zabranite animalnu otpad mi ćemo se snaći, šta ćete sa ostalim farmama na području općine Kalesija.  

16:25 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Kolega Kamerić je izašao da brani stav jer ima klaonicu i interes da se na ovo stočno groblje ukopavaju uginule životinje i animalni otpad. Sav klaoniočki otpad završava tamo. Od 2008. godine kada  je donesena Odluka do danas napunili ste groblje. Ugroženi su životi ljudi. Osjetit ćete sva sredstva demokratske borbe. Molim vas , u ime građana Kalesijem da odustanete od ove Odluke. Stočno groblje je smješteno na vodotoku, sva voda ide prema Spreči. Da se stočno groblje koristilo namjenski moglo je trajati 150 godina. Odgovorno tvrdim da neko uzima pare za to. 

16:18 – Adnan Kamerić (SDA) – Direktno sam vezan za ovu oblast. Ako se to stočno groblje ne proširi, vjerujete da će 15 radnih mjesta biti ugroženo. Trebamo donijeti zaključak da sa područja drugih općina nema dovoza animalnog otpada i uginulih životinja. 

16:16 – Huso Atlagić (NLSDž) – Postoje razlozi zbog kojih nisam za proširenje. Prvi razlog je što se ne poštuje ranije donesena Odluka. Sada je situacija da KP „Komunalac“ Kalesija odveze uginulu životinju, zakopa uginulu životinju, a psi lutalice to izvuku. Trebamo shvatiti građane Kalesije Gornje da je ovo teška situacija za njih. Što se tiče fiktivnog saopćenja, prvo kažete da ste sinoć saznali za Odluku, a danas nam donosite saopćenje zbora građana. Kad je zbor održan, koliko je bilo građana, ko vam je dao saopštenja, bez saglasnosti vijeća MZ-a. Kao vijećnik Vijeća MZ-e nisam upoznat sa održanim zborom građana. Nisam za proširenje stočnog groblja, jer se postojeće ne koristi na adekvatan način, ali jesam za propisno uređenje


16:11 – Sead Džafić (načelnik) – Razumijem vijećnike i vjerovatno bih i ja slično reagovao da sam na njihovom mjestu. Riječ je o lokaciji koja je ranije određena. Ko će snositi odgovornost ako danas donesemo odluku da ne proširimo stočno groblje. Trebali bi raspravljati kako da uredimo stočno groblje i stavimo pod kontrolu. Postavimo video nadzor, potpišemo ugvor sa firmom koja je zatrpavati uginule životinje. Predlažem da donesemo Odluku i da stočno groblje ogradimo i adekvatno uredimo. Najsretniji bih bio da imamo spalionicu. Molim vas da trezveno razmislite i da ne dođemo u situaciju da nemamo gdje ukopati uginule životinje. Vjerujte da ja svaki dan potpišem oko 20 odluka o ukopu uginulih životinja.   

16:07 – Nakon pauze nastavljena je 28.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija 

15:35 – PAUZA

15:32 – Mensur Hukić (NLSDž) – 2008.godine načelnik Rasim Omerović i Općinsko vijeće su se odredili tada gdje će se nalaziti stočno groblje. Neophodno je regulisati ugovorom da Veterinarska stanica ima mogućnost da na kraju dana zagrne uginule životinje. Trebamo ovu lokaciju kvalitetnije zbrinut i njeme upravljati na adekvatan način.

15:27 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Imputirate SDA da je odredila ovu lokaciju 2008.godine. To stočno groblje odgovaralo je propisanoj namjeni. Ova vlast je u tome vidjela dobar biznis. Načelnik je dao saglasnost da Bingo na ovom stočnom groblju može ukopavati uginule životinje. Groblje je popunjeno i sada nam treba još 2 hiljade m2. Tona odlaganja tog otpada je 2 hiljade KM. Ovaj novac ide u crne fondove, čak ni Veterinarska stanica ne zna za to. Zbor građana Kalesije Gornje se oglasio saopćenjem za javnost. 

15:24 – Rašid Vildić (BPS) – Odluka je od indirektnog značaja za građane općine Kalesija. Podsjećam, su načelnici SDA donijeli Odluku o lokacioji za stočno groblje.  

15:22 – Na dnevnom redu je razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o određivanju lokacije za stočno groblje

15:21 – Usvojena je Odluka o uslovima i postupku za ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području općine Kalesija 

15:15 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini.


15:09 – Na dnevnom redu je razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini.

15:08 – Usvojena je Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.

15:06 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Objavljen je javni oglas koji je trajao 15 dana. Komisija za izbor razmotrila je jedinu prijavu i sačinila rang listu. Proveden je intervju sa Aminom Gutić. Ponavljam ona je bila jedini kandidat, a mogao se prijaviti bilo ko drugi. 

15:05 – Nastavljena je sjednica

14:56 – PAUZA 

14:55 – Damir Džafić (SDP) – Radi se o osobi koja živi na Međašu, a ova pozicija pripada Nezavisnoj listi Sead Džafić 

14:55 – Adnan Kamerić (SDA) – Kojoj političkoj partiji pripada imenovana osoba. Zamolio bih predlagača da nam kaže nekoliko riječi o tom osobi

14:54 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Koliko vidim na ovu poziciju se imenuje Amina Gutić iz Tuzle. Ne mogu da vjerujem da mi u Kalesiji nemamo osobu koja može obnašati ovakvu dužnost. 

14:53 – U toku je razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.


14:51 – Usvojena je Odluka o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2020. godinu. 

14:50 – Na dnevnom redu je razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2020. godinu.

14:49 – Nakon pauze, nastavljena je 28.redovna sjendica Općinskog vijeća Kalesija


13:27 – PAUZA 

13:25 – Sead Džafić (načelnik) – čestitam vijećnima koji su glasali, a građanima želim poručiti da će budžet biti ispoštovan onako kako je to i planirano. Pozivam građane da prepoznaju one koji nisu glasali za budžet. 

13:25 – Usvojena je Odluka o budžetu općine Kalesija za 202.godinu. Za budžet je glasalo 19 vijećnika, dok je 5 vijećnika bilo suzdržano. 

13:21 – Nisu usvojeni amandmani vijećnika Damira Husića i Fadila Husića. Za amandmane je glasalo 7 vijećnika, suzdržanih 17 i niko nije bio protiv. 

13:19 – Sead Džafić (načelnik) – na sjednici Vlade TK-a je donesena Odluka da se sa 30 hiljada KM donira projekat, tako da se sredstva za dječije obdanište povećaju sa 100 na 130 hiljada KM. 

13:15 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – izjašnjavanje po amandmanima. Amandman Damira Husića, načelnik je već ovu stavku uvrstio u budžet sa 10 hiljada KM. Amandman se ne prihvat, jer je već u budžetu. Amndman Fadila Alića, smanjenje plata u korist vjerskih zajednica se ne prihvata. Amandman Fadila Alića, 100 hiljada KM dodatno za obdanište se, također, ne prihvata jer su planirana sredstva dovoljna za početak izgradnje obdaništa. Amandman 3 Fadila Alića da se povećaju sredstva za stipendiranje se ne prihvata. 

13:10 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – zamolio bih vas da jednoglasno usvojimo budžet jer u svakoj mjesnoj zajednici imamo neki projekat. Budžet je manji za 2 miliona od budžeta u tekućoj godini. Nije tačno da u Hrasnu nije urađeno ništa. Napravili smo bazen za vodu, a ove godine smo predvidjeli 20 hiljada KM za nastavak projekta vodosnadbijevanja. Nisam ja odredio odakle se snadbijevamo vodom, to je neko prije mene uradio. Neko drugi je odredio lokaciju i napravio Fabriku. Odgovorno tvrdim da je voda hemijski i bakteripološki zdava. Brinu me vodovodi u mjesnim zajedncama koji nisu u sistemu. Takva voda se ne kontroliše i ne ide na analizu godinama. molim vas zbog građana i svih nas da jednoglasno podržite budžet. Nemojte iznositi neistine i ne pričajte ono zašto nemate argument. Nekad je Medžlis imao samo 5 hiljada Km. Mojim dolaskom iznos je povećan na 30, sada na 40 hiljada KM. Tom organu sam dodjelio 15 hiljada KM. Platu primam, ali i podijelim. U posljednjoj izgradnji lokalnih puteva sam iz vlastitog džepa donirao sredstva. Bilo bi me stid i da neargumentovano bilo šta kažem protiv bilo koga od vas. Volio bih da imamo još ovakvih ljudi koji doniraju lokalnoj zajednici. 

13:09 – Nakon pauze, nastavljena je 28.redovna sjendica vijeća


12:52 – PAUZA 

12:30 – Šemsudin Ćatić (SDA) – Nisam zadovoljan sa budžetom za narednu godinu, jer sam od načelnika tražio da se planiraju sredstva za sanaciju puta za Seljublje. Tražim od načelnika da se deblokira pitanje objekta mjesne zajednice u Hrasnu Gornjem. Za pohvalu je projekat vodosnadbijevanja u Hrasnu. Sa dva kamiona kamena ne može se zadovoljiti. Vrlo malo je uloženo u ovu mjesnu zajednicu.    


12:25 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Kolege uporno tvrde da je budžet razvojni. Ne možemo nešto nazvati razvojnim, ako vidimio da se ništa ne radi. Ovdje nikoga ne napadam, već samo tvrdim ono što vi napišete. Obični radnici u općini ne dobijaju povećanje. Mora se jasno predstaviti kadrovska struktura zaposlenih. Kad čujemo vijećnike iz većine stiče se drugačiji dojam. Za njih je uvijek budžet najbolji. Načelnik tvrdi da ne uzima, ali istina je da uzima plate  

12:17 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Ovdje su neki govorili da bismo svi trebali glasati za budžet. Hoćemo ako se budemo međusobno uvažavali. U  budžetu su planirana sredstva za izgradnju sportskog poligona u Saračima, koja nisu realizovana. Predložio amandmane. Amandman 1 odnosio se na povećanje sredstava za vjerske zajednice. Drugi amandman: da se za obdanište povećaju sredstva. Treći amandman: povećanje sredstava za stipendiranje učenika i studenata.  


12:12 – Damir Husić (samostalni vijećnik) – uvrštena je sanacija klizišta u Lipovicama i nadam se da će to biti završeno. Svaka čast za sredstva za nabavku senzora za mjerenje šećera u krvi. 

12:08 – Galib Softić (SDP) – Da je sve idealno, pa tako i budžet mi ne bi sjedili ovdje. Ne postoji idealan budžet. Zamolio bih sve vas da se suzdržimo komentara koji nemaju veze s nama. Budžet je dobar. Svi vi, mislim, da slavite Novu godinu. Niko nikome ne može nametnuti šta će ko slaviti. Drago mi je što se u budžetu našla stavka za nabavku senzora za mjerenje šećera u krvi. Trebali bi svi glasati za budžet. Sponzorstvo sportskih klubova je pozitivna stvar. Ovo je prvi put da se na ovaj nacin rješava finansiranje klubova. Prvi put su povećana sredstva za penzionere. Slažem se da treba povećati sredstva i vjerskim zajednicama. Istina je da sam predložio izgradnju javnog wc-a, ali sam isto tako inicirao i za izgradnju mezarja u Kalesiji.

11:58 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – Prijedlog budžet gledam kao statistički zbor između prihoda i rashoda. Budžet je utemeljen na nestvarnom broju uposlenika. Uprava općine Kalesija broji 80, a budžet je planiran na 112 uposlenika. Načelnik je, prije dolaska na ovu poziciju, razmatrao ideju koliko uposlenika treba da bude na osnovu broja stanovnika. U budžetu imamo stvari koje su za pohvalu, kao npr. za sportska udruženja kojima je uvijek malo novca.  Vjerskim zajednicama sam, kroz amandman, predložio povećanje sredstava ali kroz institucije. 

11:50 – Jasmin Osmančević (BPS) – Pohvalno je da će se izdvojiti sredstva za sponzorstvo sporta. Zahvaljujem se načelniku za planirana sredstva za nabavku senzora za mjerenje šećera u krvi. Drago mi je da će se izvršiti rekonstrukcija ambulante u Gojčinu. Roditeljima i učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na takmičenjima bit će drago da su planirana sredstva za nagrade ovakvih učenika, kojima će to biti vjetar u leđa za još bolje rezultate. 

11:46 – Huso Atlagić (NLSDž) – Budžet je razvojni i realan. Drago mi je što se u budžetu našle stavke za naše sportske klubove. Zahvaljaujem se načelniku koji je ispunio obećenja za vodosnadbijevanje istočnog dijela općine Kalesija. Raduje me da je dosta kapitalnih ulaganja i želja da svaka kuća ima vodu. Izgradnja trotoara 100 hiljada KM i obdanište je pozitivna stvar. 

11:42 – Fikret Suljanović (savjetnik načelnika) – Odluka o izvršenju je daleko značajnija od Odluke o budžetu. Jedan broj vijećnika vlada materijom. Vijećnik Mujo Mujkić uvijek može provjeriti kolika je moja plaća. U općini imamo niz službenika koji imaju veću platu od mene.


11:37 – Mensur Hukić (NLSDž) – Nisam planirao govoriti koje su to kvalitetne stvari koje će se raditi u narednoj godini. Ovo je razvojni budžet, jer je 30% planirano za kapitalne investicije po mjesnim zajednicama 

11:31 – Damir Džafić (SDP) – Budžet za 2020.godinu je jedan od najboljih u odnosu na prethodne godine. U odnosu na 2016.godinu za sport je povećano 95 hijada KM, po prvi put će klubovi koji se takmiče u višim rangovima dobiti stavke u budžetu. U odnosu na 2016.godinu sredstva su povećana za oko 50 %. Sa ovim stavkama klubovi će imati mnogo stabilnije stanje i mogu planirati ova sredstva. Penzionerima za narednu godinu su sredstva povećana za 10 hiljada. Vodovodi Zukići i Muratovići su se našli u budžetu. Zacjevljenje kanala, kanalizacija u Tojšićima, čišćenje rijeke Gribaje i Spreče…Rekonstrukcija ambulanti, izgradnja dječijeg obdaništa. Izgradnja trotoara Rainci Gornji – Rainci Donji je najbolje rješenje za sigurnost građana. Zboč čega su umanjeni grantovi prema MZ-a, s obzirom da smo dobili još jednu mjesnu zajednicu Hrasno Gornje?  

11:20 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Prema izvještajima o ostvarenjima plate kada uporedimo 2018 i 2009. godinu plate su povećanje za samo 4%. Stipendije smo uskladili sa zahtjevima iz 2019.godine, sredstva za porodilje su umanjenja jer nema rađanja. Stavke nisu smanjene nego prilagođene potrebama. Sva sredstva se troše zakonski. Broj uposlenika od 2008.godine utvrđeni su koeficijenti i osnovica koji nisu mijenjani do 2016.godine. Odgovorno tvrdim da plate nisu povećane. 

11:16 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – uputio sam amandman, koji je Služba procjenila da nije pravno valjan. Međutim, on je jasan, a tiče se povećanja plata i naknada. Izvršenje budžeta je između 8 i 9 miliona, zbog toga pitam zašto se planira ovoliki budžet. Ovo je trgovačka većina, kao što kažu neki iz Skupštine TK-a. Obični radnici neće dobiti povećanja, već samo poslušnici načelnika. Broj uposlenika od 2014. do danas nije se bitno povećao, ali se znatno povećaju sredstva za plate. Mogu razumjeti da se povećavaju plate ako smo povećali prihode. Po sistematizaciji planirate primiti još 32 radnika koji će se finansirati iz budžeta. Daje se za plate, a smanjuje se za socijalne kategorije, za porodilje, stipendiranje učenika, zbrinjavanje nemoćnih lica… Volio bih da nam se dostavi informacija koji su radnici stimulisani i zbog čega.

10:58 – Rašid Vildić (BPS) – Sve pohvale načelniku i saradnicima koju su učestvovali u izradi budžeta. Sredstva iz budžeta osjestit će mnogi građani naše općine. Veliki značaj dat je vodosnadbijevanju, a cilj načelnika je da sva naselja u Kalesiji imaju vodu. Vodilo se računa o ravomjernom razvoju svih mjesnih zajednica na području općine Kalesija. Zahvaljujući načelniku mještani Zukića će dobiti vodu, s obzirom da su sredstva planirana u budžetu. Pozitivno je što su planirana sredstva za izgradnju ambulati po mjesnim zajednicama. Nemam primjedbe na Odluku o budžetu za 202.godinu. 

10:49 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Budžet za 2020.godinu iznosi blizu 11,5 miliona maraka. Budžetom su u narednoj godini planirana sredstva za: adaptacija objekata po MZ-a, dječije obdanište, ambulante po MZ-a, spomen obilježje po MZ-a, sanacija i rekonstrukcija puteva 2,2 miliona, uređenje poslovne zone 420 hiljada, izgradnja trotoara, zimsko održavanje puteva, kanalizacija 400 hiljada KM, 230 hiljada KM za vodovod, čišćenje i uređenje rijaka, poticanje privrednog razvoja 474 hiljade KM, pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, obrazovanje , kultura i sport 414 hiljada KM, 597 hiljada KM za sanaciju klizišta. Kroz javnu raspravu po MZ-a smo vidjeli da su želje građana daleko veće od naših mogućnosti. Imam dva amandmana: Izgradnja ambulante po MZ-a ( ambulanta MZ-a Memići, MZ Gojčin i MZ Hrasno), Nabavka aparata za mjerenje šećera u krvi u iznosu od 10 hiljada KM.


10:47 – U toku je razmatranje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020.godinu. 

10:45 – Usvojen je predloženi dnevni red 28.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, sa predloženim dopunama

10:44 – Prilikom razmatranja dnevnog reda viječnik Mujo Mujkić je zamolio vijećnike da ne usvoje Odluku o izmjenama Odluke za određivanje lokacije za stočno groblje. Tim povodom je vijećnicima i dostavio saopćenje zbora građana Kalesije Gornje: 

10:43 – Usvojene su predoložene dopune dnevnog reda: 

 • Odluka o uslovima i postupku za obavezno zdravstveno osiguranje lica zu stanju socijalne potrebe, 
 • Odluka o izmjenama Odluke za određivanje lokacije za stočno groblje
 • Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom Zdravlja Kalesija za period 2020-2025.godina
 • Informacija o prstanku sa radom Agencije za lokalni razvoj općine Kalesija i pokretanje postupka za likvidaciju Agencije

10:34 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda

10:33 – Sead Džafić (načelnik općine Kalesija) – pred nama je najvažnija Odluka o budžetu. Nadam se da neće biti problema. Svim građanima želim sretnu Novu godinu

10:32 – Usvojena je  inicijativa Huse Atlagića u vezi privatizacije KP „Komunalac“ Kalesija

10:31 – Mujo Mukić (samostalni vijećnik) – Koliko je koštalo novogodišnje ukrašavanje ulica i grada i koja firma? Da li je g-din Idrzović u sukobu interesa i da li je moralno da predsjedava Općinskim vijećem. Postavio sam ranije pitanje u vezi zapošljavanja njegove supruge u Domu zdravlja Kalesija. 

10:27 – Huso Atlagić (NLSDž) – Da se uputi inicijativa Agenciji za privatizaciju da se dostavi informacija u vezi sa privatizacijom KP „Komunalac“ Kalesija.  

10:26 – Adnan Kamerić (SDA) – Inicijativa:  da se što hitnije krene sa rekonstrukcijom mosta u Dubnici. Da se što hitnije riješi problem pasa lutalica

10:25 – Fadil Alić (samostalni vijećnik) – ko je odgovoran da optičarska radnja iz Bijeljine vrši besplatan pregled uposlnika u općini Kalesiji i prodaje naočale na rate uposlenicima? U Kalesiji imamo tri optičarske radnje čiji su vlasnici bivši pripadnici ARBiH, dok je vlasnik optičarske radnje iz Bijeljine, prema mojim saznanjima, bio pripadnik Vojske RS. 

Do kada će najistaknutiji čelnik naše općine dijeliti novac za vjerske objekte, bez saradnje sa Medžlisom islamske zajednice Kalesija. Načelnik dijeli direktno sredstva džematima koja nisu pravna lica. 

10:18 – U toku su nova vijećnićka pitanja i inicijative

10:18 – Mujo Mujkić (samostalni vijećnik) – Dobio sam nekompletan odgovor na vijećničko pitanje u vezi sa radom Ginekološke službe Doma zdravlja Kalesija. 

10:16 – Usvojen je zapisnik sa prošle sjednice vijeća

10:16 – Nakon intoniranja himne BiH, počela je 28.redovna sjednica vijeća

Predsjedavajući Enes Idrizović zakazao je 28.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati danas (subota, 28.decembar). Zbog rekonstrukcije sale u zgradi općine Kalesija, sjednica će se održati u prostorijama OŠ Kalesija. 

Na dnevnom redu ove sjednice naći će se 15 tačaka. Vijećnici će se izjasniti o Odluci o budžetu općine Kalesija za 2020.godinu, koji iznosi blizu 11,5 miliona maraka i Odluci o izvršenju budžeta za narednu godinu.  Razmatrat će se Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini i Plan implementacije Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027. godina za 2020.godinu. Pred vijećnicima će se još naći Programi rada za 2020.godinu općinskog načelnika, vijeća, pravobranilaštva, kalesijskih javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija. 

DNEVNI RED 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2020. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda u 2019.godini.
 5. Razmatranje i donošenje Plana implementacije Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027. godina za 2020.godinu.
 6. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2020. godinu.
 7. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2020. godinu.
 8. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog pravobranilaštva za 2020. godinu.
 9. Razmatranje i usvajanje Programa rada  za 2020. godinu:
  1. JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
  2. JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
  3. JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
 10. Razmatranje i usvajanje Programa rada  za 2020. godinu:
  1. JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija,
  2. JP “Veterinarska stanica” Kalesija,
  3. KP “Komunalac” d.d. Kalesija,
 11. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2020. godini.
 12. Razmatranje i donošenje:
 13. Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2020. godini.
 14. Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2020.godini.
 15. Razmatranje i usvajanje Plana rada Općinske izborne komisije Kalesija za period 01.01. – 31.12.2020. godine.
 16. Razmatranje i prihvatanje Elaborata o društveno – ekonomskoj opravdanosti izgradnje i osnivanja  ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje u Kalesiji.
 17. Razmatranje i prihvatanje Zaključka o vođenju rasprave po vijećničkim inicijativama.(NKP.ba)

PODIJELI