Veliko interesovanje za radno mjesto u CZSR Kalesija: Prijavilo se više kandidata,...

Veliko interesovanje za radno mjesto u CZSR Kalesija: Prijavilo se više kandidata, ali se već odavno zna čiji je to “izborni plijen”?!

1939
0
SHARE

Centar za socijalni rad Kalesija (CZSR Kalesija) je 01.07.2019. raspisao Javni oglas za prijem “Stručnog saradnika za zaštitu civilnih žrtava rata, zdravstvenu zaštitu i starateljstvo” – I izvršilac na neodređeno radno vrijeme.

Uz opis poslova, u Javnom pozivu su navedeni opći i posebni uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati
(POGLEDAJTE TEKST OGLASA).

Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos formira direktor, koja “ispituje blagovremenost, urednost i potpunost prijava, te ispunjenost uslova iz javnog oglasa. Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos utvrđuje listu uspješnih kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kandidata i istu dostavlja direktoru koji je dužan u roku od 8 dana od dana dostavljenja liste uspješnih kandidata donijeti odluku o izboru prijemu u radni odnos jednog kandidata sa liste uspješnih kandidata…”.

— Kako saznaje NKP.ba, na ovaj Javni oglas se javio veliki broj osoba koji ispunjavaju tražene uslove, te će biti zanimljivo šta će se desiti nakon pismenog dijela ispita (31.07.) i usmenog (01.08.).

Nezvanično saznajemo da je prijavljenim kandidatima “proturena” informacija da se već zna ko će biti primljen na ovo radno mjesto, ali da uprkos tome kandidati se žele boriti za ovo radno mjesto, te nije isključeno da slučaj dobije i “produžetke”, odnosno da neki od kandidata koji ispunjavaju uslove i polože usmeni i pismeni ispit ulože i žalbe. 

Kako to obično i biva, iza svega stoji politika, pa je i ovo radno mjesto “politički plijen” jedne od stranaka koje participiraju u vladajućoj većini.

U aktuelnom mandatu, od novembra 2016. godine, zaposleno je nekoliko vijećnika i njihovih članova porodice, a ovoga puta, kako nezvanično saznajemo, radno mjesto je rezervisano za osobu koja je na zadnjim Lokalnim izborima bila na kandidatskoj listi stranke koja je dio vlasti.

Naravno da niko nije protiv zapošljavanja mlade osobe, niti članstvo u nekoj stranci treba biti razlog da neko ne može dobiti posao.

Zanimljivo, vladajuća garnitura u Kalesiji je prije preuzimanja vlasti najviše kritikovala upravo ovakav način zapošljavanja, a sada se pokazuje da su to radili kako bi dolaskom na vlast zapošljavali svoje kadrove, te da je priča o ravnopravnosti svih građana bila samo “priča za malu djecu”.

 

(NKP.ba)