VIDEO: Neobičan spot u borbi protiv rasipanja i zloupotrebe novca poreskih obveznika

VIDEO: Neobičan spot u borbi protiv rasipanja i zloupotrebe novca poreskih obveznika

142
0
SHARE

Institut za razvoj mladih KULT je, u okviru Inicijative Javni novac pod lupom, pripremio promotivni spot „Dnevni revizor“, koji ukazuje na žalosnu činjenicu da i pored toga što postoji službena evidencija o višegodišnjim zloupotrebama i rasipanju novca poreskih obveznika, zbog čega ispaštaju svi građani BiH, nadležne institucije ne čine dovoljno da bi taj negativni trend zaustavile.

Ispod videa koji s pojavio na Youtube Institut za razvoj mladih KULT je naglasio:

“Iako revizorski izvjestaji o finansijskom poslovanju budžetskih institucija ukazuju da se novac poreznih obveznika rasipa na greške i zloupotrebe koje se, bez straha od javnosti i bez straha od reakcija biračkog tijela, ponavljaju iz godine u godinu, a postojeći zakoni o reviziji institucija vlasti omogućavaju parlamentima da preduzmu korektivne mjere prema budžetskim rasipnicima – rasipništvo novcem građana konstantno se nastavlja. Jedan od razloga je i taj što aktuelni zakon nisu jasno utvrdili mehanizme sankcioniranja i utvrđivanja odgovornosti za budžetsko rasipništvo.

Cilj inicijative jeste povećati odgovornost i učinkovitost državnih i federalnih institucija u BiH za svrsishodno trošenje javnih sredstava te doprinijeti uspostavljanju zakonskog mehanizma koji bi doprinio zaustavljanju trošenja novca poreskih obveznika bez pokrića i rezultata.”

(NKP kalesijski.com/ haber.ba)