PODIJELI

Vijeće ministara BiH danas je prihvatilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu vrijednog 56.010.000 američkih dolara za Projekt podrške zapošljavanju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Od ovih sredstava Federaciji BiH će biti alocirano 32.250.000 američkih dolara, a Republici Srpskoj 23.760.000 američkih dolara.

Ovim projektom osigurat će se podrška za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju za približno 30.000 ugroženih nezaposlenih osoba, prvenstveno mladih i ranjivih kategorija.

Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostavit će Vijeću ministara BiH nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(NKP.ba)

PODIJELI