PODIJELI

22. redovna sjednica Općinskog vijeća (30.03.2019.) je prekinuta nakon što je vidno poljuljana parlamentrna većina okupljena oko općinskog načelnika; Nezavisna lista Sead Džafić, SDP, BPS, SBiH i A SDA.
Pred vijećnicima je bilo nekoliko zanimljivih tačaka dnevnog reda, između ostalog, Izvještaj o radu općinskog načelnika i pravobranilaštva i kalesijskih javnih preduzeća i ustanova za 2018. godinu, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta i troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 2018. godinu.

Nastavak 22. redovne sjednice još uvijek nije zakazan, a izvjesno je da bi se prije nastavka ove sjednice mogla održati i 23. redovna sjednica.

Nakon prekida sjednice pisali smo i pitanju vijećnika Fadila Alića;
Ko je iz Službe općinskog načelnika u prethodnoj godini premašio stavku za dnevnice za čak 130%?
Odgovor na ovo pitanje je ztražio u pisanoj, a po mogućnosti i pismenoj formi.

Na sjednici je postavljeno još nekoliko zanimljivih pitanja, koja svakako trebaju biti dostupna javnosti, pa će biti zanimljivo vidjeti da li će odgovori biti dostavljeni do vijećnika do naredne sjednice.

Vijećnik Mujo Mujkić je zatražio odgovor na pitanje;
Po kojim kriterijima i na koji način su raspoređena sredstva sa budžetskog koda 613916 (Usluge objave oglasa preko štampe, radija i televizije) u iznosu od 80.955,67 KM?

U obrzaloženju pitanja Mujkić je naveo da je došlo do prekoračenja predviđenog iznosa za medije, pa bi javnosti trebalo predstaviti i kriterije potrošnje ovih sredstava.

Podsjećamo, do dolaska Seada Džafića na mjesto načelnika budžetska stavka za medije je iznosila 50.000 KM. Već prilikom usvajanja prvog Budžeta (za 2017.godinu) ova stavka je povećana na 60.000 KM, a za 2018.godinu je povećano na čak 80.000 KM.
Ipak, i to je bilo malo, pa je načelnik ovu stavku “prebacio” za oko 1.000 KM.

Da li će javnosti biti prezentirana informacija koji mediji su dobili ova sredstva, odnosno način i kriterij podjele – ostaje da se vidi.

U razgovoru za NKP.ba, Mujkić je rekao da “otprilike za polovinu potrošenih sredstava zna kojim medijima be dodjeljeno”, ali da bi bilo interesantno da javnost sazna za preostalih 30-40 hiljada KM.
Kako kaže, dok su mediji iz cijele BiH prije mjesec dana brujali o tome kako je načelnik Općine Kalesija svojoj firmi dodjelio 69.030 KM, mediji koji dobijaju novac iz Budžeta Općine Kalesija o ovoj temi “ni slova”.

Svakako da će biti zanimljivo prilikom nastavka prekinute 22.redovne sjednice OV Kalesija, na kojoj će vijećnici koje su birali građani izjašnjavat o, između ostalog; Izvještaj o radu općinskog načelnika i pravobranilaštva i kalesijskih javnih preduzeća i ustanova za 2018. godinu, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta i troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za 2018. godinu.

(NKP.ba)

PODIJELI