Vlada FBiH: Prihvaćena inicijativa da Živinice dobiju status grada

Vlada FBiH: Prihvaćena inicijativa da Živinice dobiju status grada

298
0
SHARE

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila inicijativu za izradu Zakona o uspostavi Grada Živinice, koju je podnijelo Općinsko vijeće Živinice, te zadužila Federalno ministarstvo pravde da bude nosilac izrade Nacrta ovog zakona.

U inicijativi, dostavljenoj 19. oktobra 2017. godine, istaknuto je da je Općina Živinice usvojila Odluku o proglašenju gradom, te da su za to ispunjeni uslovi propisani Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, što je i utvrđeno nakon provedenih potrebnih procedura.

Takođe, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, razmatrana je i usvojena informacija o konsolidovanom izvještaju budžeta Federacije BiH, kantona i općina, te finansijskih planova izvanproračunskih fondova za period od 1. januara do 30. septembra 2017. godine, o kojem su ostvareni ukupni prihodi od 6.069,7 miliona KM, što je za 568 miliona KM ili za 10,3 posto više u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine.

(NKP.ba)